Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Zwrot VAT

PIENIĄDZE
W TWOJEJ KIESZENI
W KAŻDĄ ŚRODĘ
Z FASTVAT

RODZAJE ZWROTU

Nasze 2 opcje zwrotu podatku VAT

Vat refund fastvat

Szybki zwrot VAT

Najszybszy sposób na odzyskanie środków w kilka dni
Dzięki bezpiecznym i skutecznym procesom odzyskiwania podatku VAT, możemy przedpłacać naszym klientom kwoty podatku VAT poniesione w obcym kraju w okresach cotygodniowych, comiesięcznych lub cokwartalnych.
Skontaktuj się z nami
Standard Vat refund Fastvat

Standardowy Zwrot

Prosta i skuteczna opcja
W przypadku, gdy nie potrzebują Państwo naszych usług przedpłaty, FASTVAT składa w trybie zwykłym wnioski o zwrot VAT związane z transportem w Europie i w niektórych krajach pozaeuropejskich, zapewniając, że Państwa firma odzyska wszystkie należne kwoty zgodnie z prawem ustalonym przez władze podatkowe każdego państwa.
Skontaktuj się z nami

ZWROT VAT FAKTY

Jak możemy pomóc
Ci odzyskać należne środki?

FASTVAT działa aktywnie na terenie UE,zarówno dla firm z UE
jak i spoza UE (tam gdzie jest to dozwolone), a także w krajach pozaunijnych:

Become a client

O ZWROCIE VAT

Kto może aplikować?

Przewoźnicy drogowi towarów

VAT można odzyskać głównie za wydatki na olej napędowy, opłaty drogowe, tunele, a czasem także opłaty drogowe, choć mogą obowiązywać pewne warunki, zwłaszcza dla przewoźników spoza UE lub firm przewożących własne towary.

Skontaktuj się z nami

Przedsiębiorstwa autokarowe

Firmy autokarowe mogą również być uprawnione do ubiegania się o zwrot podatku VAT, ale ponieważ przepisy nie są zharmonizowane w odniesieniu do tej działalności, tylko kilka krajów UE zezwala na zwrot podatku VAT dla firm autokarowych na mocy dyrektywy 2008/9/WE.

Skontaktuj się z nami

ZWROT VAT ETAPY

Jak to działa?

Krok 01

Wyznacz FASTVAT jako swojego agenta do zwrotu podatku VAT i akcyzy podpisując dokumenty, które do Ciebie wyślemy.

Krok 02

Prześlij nam wszystkie swoje faktury za paliwo, opłaty drogowe i wszelkie inne wydatki z zagranicznym VAT do odzyskania. FastVAT traktuje faktury wszystkich dostawców tak samo - jesteśmy niezależni.

Krok 03

FASTVAT analizuje Twoje faktury i pokazuje Ci szacunkowe kwoty, które możesz odzyskać w każdym kraju.

Krok 04

Jeśli wybrałeś przedpłatę: przelewamy na Twoje konto bankowe kwoty podlegające zwrotowi w ciągu 3 dni po otrzymaniu faktur elektronicznych.

Jeśli wybrałeś standardowy zwrot podatku: składamy Twoje roszczenia o zwrot do odpowiednich organów podatkowych i śledzimy je aż do zakończenia zwrotu.

Krok 05

Przy przedpłacie: FASTVAT składa Twoje wnioski o zwrot do organów podatkowych i śledzi je aż do zakończenia zwrotu.

Przy standardowym zwrocie: otrzymujesz środki gdy tylko zostaną one zwrócone przez organy podatkowe (prawne ramy czasowe dla organów podatkowych na zwrot podatku VAT to 4 do 6 miesięcy od złożenia roszczenia).

Krok 06

Zwrot podatku jest opóźniony lub urząd skarbowy prosi o dodatkowe dokumenty? FASTVAT sprawdza i odpowiada na pisma urzędu skarbowego, aby mieć pewność, że wnioski o zwrot zostały pozytywnie rozpatrzone.

SZYBKO
Przelewy na Twoje
konto w KAŻDĄ ŚRODĘ
WSZĘDZIE
Odzyskaj VAT z 27
krajów EU i nie tylko
ONLINE
Konto internetowe do
śledzenia wniosków
LOKALNIE
Wsparcie w
Twoim języku

Finansujemy Twoje faktury niezależnie od dostawcy*

*jeżli wydatki podlegają zwrotowi zgodnie z obowiązującym prawem danego kraju

FAQ

Jakie wydatki kwalifikują się do zwrotu VAT?

Uprawnienie do zwrotu podatku VAT oraz jego stawka podlegająca zwrotowi zależą od rodzaju wydatków i są regulowane przez poszczególne kraje członkowskie UE.

W przypadku sektora transportu drogowego, VAT jest zwykle zwracany w całości lub częściowo na wydatki związane z tankowaniem (olej napędowy i Ad blue), opłatami drogowymi, konserwacją i częściami zamiennymi. Inne wydatki mogą być również zwracane w zależności od państwa członkowskiego zwrotu (jedzenie, zakwaterowanie, zakup drobnych materiałów...).

Zasady dotyczące podatku VAT podlegającego zwrotowi mogą również różnić się w zależności od rodzaju transportu (towarowy lub pasażerski) i pochodzenia firmy (z siedzibą w UE lub w kraju trzecim).

Zwrot podatku VAT dla jakich kwot?

Minimalna kwota na złożenie wniosku o zwrot VAT wynosi 400 € za kwartał i 50 € za wniosek roczny. Kwoty te dotyczą każdego kraju, w którym składany jest wniosek.

Zwrot podatku VAT za jaki okres?

Minimalny okres na złożenie wniosku o zwrot zgodny z DIR 2008/9/WE to kwartał kalendarzowy, a maksymalny to rok kalendarzowy.

Niektóre administracje podatkowe wyrażają zgodę na rozpatrywanie wniosków półrocznych.

Jaki jest termin na złożenie wniosku o VAT?

Wnioski mogą być składane, co do zasady:
- do 30 września roku następującego po danym okresie dla firm mających siedzibę w UE. Przykładowo wszystkie faktury z 2021 roku można złożyć do 30 września 2022 roku.

- do 30 czerwca/30 września roku następującego po okresie dla firm mających siedzibę poza UE. Na przykład wszystkie faktury z 2021 roku można składać do 30 czerwca 2022/30 września 2022 roku.

Jak długo trwa odpowiedź organów podatkowych na złożony wniosek o zwrot podatku VAT?

Dyrektywa przewiduje okres 4 miesięcy na podjęcie decyzji i zwrot podatku VAT. Okres ten jest przestrzegany w większości krajów, chociaż w praktyce uzyskanie zwrotu VAT może trwać dłużej, zwłaszcza w przypadku żądania od organów podatkowych dodatkowych dokumentów lub oryginałów faktur.

Ekspertyza FASTVAT zapewnia opanowane składanie wniosków o zwrot VAT w celu ograniczenia szans na kontrole ze strony organów podatkowych.

Jakie są możliwości zwrotu dla firm autokarowych?

W ramach przewozu osób przepisy podatkowe nie są zharmonizowane na poziomie europejskim.

Niektóre państwa wymagają, aby obrót wynikający z przewozu osób był wykazywany w każdym państwie, co uniemożliwia zastosowanie DIR 2008/9/WE. Natomiast inne kraje UE nie opodatkowują przychodów w kraju tranzytu i tym samym dopuszczają stosowanie DIR 2008/9/WE w zakresie podatku VAT od wydatków na podróże do Europy.

Lista krajów, w których możliwy jest zwrot zgodnie z DIR 2008/9/WE dla firm autokarowych to:

Czechy, Dania, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i Wielka Brytania

Jakie są możliwości refundacji dla firm transportujących własne towary?

Transport własnych towarów jest traktowany jako szczególny przypadek. Konieczna jest analiza działalności firmy i przewożonych towarów, aby ocenić Państwa uprawnienia do skorzystania z DIR 2008/9/WE. FASTVAT dokona ekspertyzy Państwa sytuacji i poinformuje o możliwościach poprawy płynności finansowej.