Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Podatek akcyzowy

Czy chcesz
ZREDUKOWAĆ
swój KOSZT paliwa?

Minimum 4.9%

RODZAJE ZWROTU

Nasze 2 opcje pobierania akcyzy

Vat refund fastvat

Szybki zwrot akcyzy

Zwrot środków szybciej niż kiedykolwiek!
Jest to najszybsza opcja, która umożliwia poprawę płynności finansowej Twojej firmy. Dzięki tej opcji możesz otrzymywać zwrot podatku akcyzowego kwartalnie, zamiast czekać na rozpatrzenie wniosków o zwrot przez administrację, średnio 6 miesięcy.
Skontaktuj się z nami
Standard Vat refund Fastvat

Standardowy zwrot akcyzy

Prosty sposób na odzyskanie środków
Nie potrzebujesz opcji szybkiego zwrotu? Możemy pomóc Ci odzyskać wszystkie należne kwoty podatku akcyzowego w terminach prawnych, które są ustalone przez każdy kraj.
Skontaktuj się z nami

ZWROT AKCYZY FAKTY

Z jakich krajów jest
możliwy zwrot akcyzy za paliwo?

Każdy kraj ma prawo do zwrotu, lub nie, części tych podatków. Obecnie taka możliwość istnieje w:

Czytaj więcej

ZWROT AKCYZY STAWKI

Podatek akcyzowy od paliw w jakich kwotach?

Vat refund - circle belgium flag

BELGIA

Odzyskaj 0,25 €/litr!
Do 3 lat wstecz!

Zobacz aktualne stawki
Vat refund - circle slovenia flag

SŁOWENIA

Odzyskaj 0,116 €/litr!
Do 1 roku wstecz!

Zobacz aktualne stawki
Vat refund tax refund italy flag

WŁOCHY

Odzyskaj 0,214 €/litr!
Do 2 lat wstecz!

Zobacz aktualne stawki
Vat refund - circle france flag

FRANCJA

Odzyskaj 0,157€/litr!
Do 2 lat wstecz!

Zobacz aktualne stawki
Vat refund - circle spain flag

HISZPANIA

Odzyskaj 0,049 €/litr!

Zobacz aktualne stawki

ZWROT AKCYZY ETAPY

Jak to działa

Krok 1

Podpisz dokumenty, które Ci prześlemy, a FastVAT stanie się Twoim niezawodnym agentem zwrotu akcyzy.

Krok 2

Prześlij nam skany swoich faktur za tankowanie. Wiele krajów pozwala na zwrot akcyzy z datą wsteczną obejmującą od 1 do 6 lat wstecz!

Krok 3

Następnie przeanalizujemy przesłane przez Ciebie faktury i podamy Ci szacunkową kwotę możliwą do odzyskania w każdym kraju.

Krok 4
Jeśli wybrałeś szybki zwrot podatku akcyzowego: Kwotę podlegającą zwrotowi otrzymasz zaraz po zakończeniu kwartału, jak tylko Twój wniosek o zwrot zostanie zakończony.
 
Jeśli wybrałeś standardowy zwrot: FastVAT deponuje dla Ciebie wnioski o zwrot do odpowiednich organów, a następnie będziemy śledzić Twoje wnioski, aż do zakończenia zwrotu.
Krok 5

Dla szybkiego zwrotu: Składamy Twoje wnioski o zwrot i śledzimy je aż do momentu odzyskania środków.

Dla standardowego zwrotu: Otrzymujesz zwrócone kwoty po przetworzeniu przez władze Twoich wniosków.

Krok 6

Jeśli Twój zwrot jest opóźniony lub władze zagraniczne żądają dodatkowych dokumentów, sprawdzamy je i odpowiadamy na nie, aby zapewnić sukces Twoich roszczeń o zwrot!

ZWROT AKCYZY ZA PALIWO

Kto może aplikować

Europejskie przedsiębiorstwa transportowe zajmujące się przewozem towarów i osób

Od dzisiaj przewoźnicy drogowi mogą odzyskać część środków od zakupionego paliwa we Francji, Hiszpanii, Słowenii, Belgii i Włoszech. Kwoty możliwe do odzyskania w tych krajach są na tyle dobre, że stanowią interes do ubiegania się o ten zwrot poprzez określoną procedurę.

Dzięki wiedzy FASTVAT i zabezpieczonemu przetwarzaniu wniosków o akcyzę w całej Europie, oferujemy przedpłatę kwot podatku do odzyskania dla firm transportowych, pozwalając, w niektórych przypadkach i krajach, na kwartalne odzyskanie płynności finansowej już kilka dni po zakończeniu każdego kwartału, zamiast oczekiwania na zwrot celny, który może trwać nawet rok.

Skontaktuj się z nami

FAQ

Zwrot akcyzy: za jaki okres i kiedy?

Procedury odzyskiwania akcyzy nie są ujednolicone, dlatego okresy i terminy zależą od tego, w jakim kraju ubiegamy się o zwrot. Głównie są to wnioski od miesięcznych do rocznych, w przypadku których należy osiągnąć pewną minimalną ilość litrów, aby złożyć wniosek.

Niektóre z krajów pozwalają na działanie wstecz do kilku lat w przeszłości.

Skontaktuj się z FASTVAT, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat krajowych zasad zwrotu podatku akcyzowego.

Jak jest czas oczekiwania lokalnych służb celnych na rozpatrzenie Twojego wniosku o zwrot akcyzy?

Okresy zwrotu są bardzo zróżnicowane ale na ogół są dość długie, od 6 miesięcy do ponad roku.

FastVAT rejestruje i składa wnioski w każdym kraju, w którym dostatecznie zatankowałeś i pozostaje w kontakcie z administracją aż do zakończenia zwrotu.

W niektórych przypadkach możemy przedpłacić kwotę wnioskowanego podatku akcyzowego: możesz otrzymać pełną kwartalną lub roczną wartość zaraz po otwarciu okresu składania wniosków, zamiast czekać ponad 6 miesięcy na decyzję lokalnego urzędu celnego.

According to each country’s specific procedures and recoverable amounts, it can be very interesting to claim a refund of the excise duty. FASTVAT can inform you about the amounts you can recover or advice on how to strategically improve your refuelling abroad by considering the excise duty refund options for your case.

Zgodnie ze specyficznymi procedurami każdego kraju i kwotami możliwymi do odzyskania, ubieganie się o zwrot podatku akcyzowego może być bardzo interesujące. FASTVAT może poinformować Państwa o kwotach, które można odzyskać lub doradzić, jak strategicznie poprawić tankowanie za granicą poprzez rozważenie opcji zwrotu akcyzy w danym przypadku.