Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

BTW-teruggave

JOUW GELD ELKE WOENSDAG IN JE ZAK
MET FASTVAT

BTW-TERUGBETALINGSDIENSTEN

Onze 2 opties voor BTW-teruggave

Vat refund fastvat

Snelle BTW-teruggave

De snelste manier om je BTW terug te vorderen in slechts een paar dagen.
Dankzij onze veilige en efficiënte BTW-terugvorderingsprocessen, kunnen we onze klanten de BTW die ze in het buitenland hebben betaald, wekelijks, maandelijks of per trimester voorfinancieren.
Contacteer ons
Standard Vat refund Fastvat

Standaard BTW-teruggave

Eenvoudige en doeltreffende opties.
Indien je geen beroep doet op onze voorfinancieringsdiensten, int en deponeert FASTVAT je BTW-vorderingen met betrekking tot transport in Europa en bepaalde niet-Europese landen en zorgt ervoor dat jouw bedrijf alle verschuldigde bedragen terugkrijgt binnen de wettelijke termijnen die zijn vastgesteld door de belastingautoriteiten in elk land.
Contacteer ons

FEITEN OVER BTW-TERUGVORDERING

Waar kunnen we je helpen je BTW terug te vorderen

FASTVAT is volop actief binnen de EU, zowel voor bedrijven die in de EU zijn gevestigd als voor bedrijven die buiten de EU (waar toegestaan), en in niet-EU-landen zijn gevestigd:

Word Klant

OVER BTW-TERUGGAVE

Wie Kan Zich Inschrijven ?

Wegvervoerders

De BTW kan voornamelijk worden teruggevorderd op uitgaven met betrekking tot diesel, tol, tunnels en soms wegenbelasting, hoewel bepaalde voorwaarden van toepassing kunnen zijn, met name voor vervoerders van buiten de EU of bedrijven die hun eigen goederen vervoeren.

Contacteer ons

Busmaatschappijen

Busmaatschappijen kunnen ook aanspraak maken op BTW-teruggave, maar omdat de regels voor deze activiteit niet geharmoniseerd zijn, staan slechts enkele EU-landen BTW-aangifte toe voor busmaatschappijen onder Richtlijn 2008/9/EG./p>

Contacteer ons

DE STAPPEN VOOR BTW-TERUGGAVE

Hoe werkt het ?

Stap 1

Wijs FASTVAT aan als jouw BTW-terugbetalingsagent door de documenten die wij je toesturen te ondertekenen.

Stap 2

Stuur ons al je terugbetaalbare facturen voor brandstof, tol en alle andere kosten met terug te vorderen buitenlandse BTW. FastVAT biedt dezelfde service aan alle wegvervoerders, zonder enige band met je leveranciers.

Stap 3

FASTVAT analyseert jouw facturen en geeft je een schatting van de bedragen die je in elk land kunt terugvorderen.

Stap 4

Als je hebt gekozen voor voorfinanciering: We storten de terug te betalen bedragen binnen 3 dagen na ontvangst van je elektronische facturen op je bankrekening.

Als je hebt gekozen voor de standaardteruggave: We dienen je verzoeken om terugbetaling in bij de bevoegde belastingdienst en zorgen voor de follow-up totdat de teruggave is betaald.

Stap 5

Bij voorfinanciering: FASTVAT dient jouw verzoeken om terugbetaling in bij de belastingdienst en volgt deze op totdat de terugbetaling is voltooid

Bij standaard terugbetalingen: Je ontvangt je terugbetaalde bedragen zodra ze zijn terugbetaald door de belastingdienst (de wettelijke termijn voor BTW-terugbetalingen door de belastingdienst is 4 tot 6 maanden vanaf de datum waarop het verzoek is ingediend).

Stap 6

Is de terugbetaling vertraagd of vraagt de fiscale administratie om aanvullende documenten? FASTVAT controleert en beantwoordt brieven van de belastingdienst om het succes van jouw verzoeken om terugbetaling te garanderen.

SNEL
Ontvang je geld SNEL
elke woensdag
COMPLEET
Vorder je BTW terug in alle
27 EU-landen en meer
ONLINE
Online tracking platform
voor BTW-terugbetaling
LOKAAL
Lokale klantenservice in
jouw taal

Wij Financieren Jouw Facturen, Ongeacht De Leverancier*.

*als de kosten terugbetaalbaar zijn in het overeenkomstige land

FAQ

Welke uitgaven komen in aanmerking voor terugbetaling van BTW?

Of je in aanmerking komt voor BTW-teruggave en hoe hoog de teruggave is, hangt af van het soort uitgave en wordt geregeld door elke EU-Lidstaat.

In de wegvervoersector wordt de BTW over het algemeen geheel of gedeeltelijk terugbetaald op uitgaven voor brandstof (diesel en Ad blue), tol, onderhoud en reserveonderdelen. Andere uitgaven kunnen ook worden terugbetaald, afhankelijk van de Lidstaat van terugbetaling (voeding, accommodatie, aankoop van kleine benodigdheden, enz.). De regels voor terugvorderbare BTW kunnen ook verschillen naargelang het soort vervoer (goederen of passagiers) en de oorsprong van het bedrijf (gevestigd in de EU of in een ander land).

BTW-teruggave: Voor welke bedragen?

Het minimumbedrag voor een verzoek om BTW-teruggave is €400 voor een kalenderkwartaal en €50 voor een jaarclaim. De bedragen gelden per land van indiening.

Terugbetaling van BTW: Voor welke periode?

De minimumperiode voor het indienen van een verzoek om teruggave in overeenstemming met de RICHTLIJN 2008/9/EG is één kalenderkwartaal en de maximumperiode is één kalenderjaar. Sommige belastingdiensten accepteren aanvragen die halfjaarlijks worden ingediend.

Wat is de deadline voor het aanvragen van BTW?

Over het algemeen kunnen aanvragen worden ingediend:
- tot 30 september van het jaar volgend op de periode voor bedrijven die in de EU gevestigd zijn. Bijvoorbeeld, alle facturen voor 2021 kunnen worden ingediend tot 30 september 2022..

- tot 30 juni/30 september van het jaar volgend op de periode voor bedrijven gevestigd buiten de EU. Bijvoorbeeld, alle facturen voor 2021 kunnen ingediend worden tot 30 juni 2022/30 september 2022.

Hoelang duurt het voordat de belastingdienst reageert op je verzoek om BTW-teruggave?

De richtlijn legt een periode van 4 maanden vast om tot een besluit te komen en de BTW terug te betalen. Deze termijn wordt in de meeste landen gerespecteerd, hoewel de terugbetaling van BTW in de praktijk langer kan duren, met name als de belastingdienst om aanvullende documenten of originele facturen vraagt.

De expertise van FASTVAT zorgt dat de aanvragen voor BTW-teruggave op een gecontroleerde manier worden ingediend, zodat het risico op controles door de belastingdienst wordt beperkt.

Welke terugbetalingsmogelijkheden zijn er voor busmaatschappijen?

De belastingwetgeving voor personenvervoer is niet gelijkgetrokken op Europees niveau.

Bepaalde landen eisen dat de omzet die voortvloeit uit het vervoer van passagiers in elk land wordt aangegeven, wat het gebruik van Richtlijn 2008/9/EG verhindert. Andere EU-landen daarentegen heffen geen belasting op de inkomsten in het land van doorvoer en staan dus het gebruik van Richtlijn 2008/9/EG toe voor de BTW op de uitgaven voor reizen naar Europa.

De lijst van landen waar een terugbetaling mogelijk is in overeenstemming met Richtlijn 2008/9/EG voor busmaatschappijen is als volgt

Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk.

Welke terugbetalingsmogelijkheden zijn er voor bedrijven die hun eigen goederen vervoeren?

Het vervoer van eigen goederen wordt beschouwd als een speciaal geval. Het is nodig om de activiteit van het bedrijf en de vervoerde goederen te analyseren zodat beoordeeld kan worden of je in aanmerking komt om te kunnen genieten van de Richtlijn 2008/9/EG. FASTVAT zal je situatie beoordelen en je informeren over de mogelijkheden om je cashflow te verbeteren.