Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Vrácení DPH

VAŠE PENÍZE
KAŽDOU STŘEDU
NA VAŠEM ÚČTU
S FASTVAT

SLUŽBY VRACENÍ DANĚ

2 možnosti refundace DPH

Vat refund fastvat

Rychlé vrácení DPH

Nejrychlejší způsob, jak získat zpět DPH během několika dní.
Díky našim zabezpečeným a efektivním procesům vracení DPH můžeme našim klientům předfinancovat částky DPH ze zahraničí na týdenní, měsíční nebo čtvrtletní bázi.
Kontaktujte nás
Standard Vat refund Fastvat

Standardní DPH vrácení

Jednoduchá a efektivní možnost
V případě, že nepotřebujete naše služby předfinancování, společnost FASTVAT zaždádá zpět Vaše DPH související s přepravou v Evropě a v některých mimoevropských zemích a zajistí, aby vaše společnost získala zpět všechny dlužné částky v zákonných lhůtách stanovených finančními úřady jednotlivých států.
Kontaktujte nás

FAKTA O VYMÁHÁNÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Kde můžeme pomoci
získat zpět DPH?

FASTVAT je plně aktivní v rámci EU, a to jak pro EU
i pro společnosti usazené mimo EU (pokud je to povoleno)
a vzemích mimo EU:

Staňte se klientem

O VRACENÍ DPH

Kdo může podat žádost?

Silniční dopravce zboží

DPH je možné vrátit především za výdaje na naftu, mýtné, tunely a někdy i silniční daň, i když mohou platit určité podmínky, zejména pro dopravce mimo EU nebo společnosti přepravující vlastní zboží.

Kontaktujte nás

Společnosti provozující autobusovou dopravu

Na vrácení DPH mohou mít nárok také autobusové společnosti, ale protože pravidla pro tuto činnost nejsou harmonizována, pouze několik zemí EU umožňuje vracení DPH autobusovým společnostem podle směrnice 2008/9/ES.

Kontaktujte nás

KROKY VRÁCENÍ DPH PENĚZ

Jak to funguje?

Krok 1

Určete společnost FASTVAT jako svého zástupce pro vrácení DPH a spotřební daně podpisem dokumentů, které vám zašleme.

Krok 2

Zašlete nám všechny své faktury za pohonné hmoty, mýtné a další výdaje se zahraniční DPH, které mají být vráceny. Společnost FastVAT nabízí stejnou službu všem silničním dopravcům bez vazby na Vaše dodavatele.

Krok 3

FASTVAT analyzuje vaše faktury a poskytne vám odhad částek, které můžete v jednotlivých zemích získat zpět.

Krok 4

Pokud jste se rozhodli pro předfinancování: Po obdržení elektronických faktur vám do 3 dnů převedeme na Váš bankovní účet vrácené částky.

Pokud jste si zvolili standardní proplácení: Vaše nároky na vrácení peněz podáme na příslušné finanční úřady a budeme je sledovat až do odeslání vrácené částky na Váš účet.

Krok 5

Pro předfinancování:FASTVAT zasílá Vaše žádosti o vrácení daně na finanční úřad a sleduje je až do dokončení vrácení daně.Pro standardní vrácení daně: Vrácené částky obdržíte ihned po jejich proplacení správcem daně (zákonná lhůta pro vrácení DPH správcem daně je 4 až 6 měsíců od uložení žádosti).

Krok 6

Vrácení peněz se zpozdilo nebo finanční úřady požadují dodatečné doklady? FASTVAT kontroluje a a odpovídá na dopisy finančních úřadů, aby zajistil úspěšnost vašich žádostí o vrácení daně.

RYCHLE
Obdržte své peníze RYCHLE každou středu"
KOMPLEXNĚ
Získejte zpět svou DPH ve všech
27 zemích EU a více
ONLINE
Vrácení DPH online
následná platforma
MÍSTNĚ
Místní podpora v
ve Vašem jazyce

Financujeme Vaše faktury bez ohledu na poskytovatele*

*pokud jsou výdaje refundovatelné v příslušné zemi

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Které výdaje jsou způsobilé pro vrácení DPH?

Způsobilost k vrácení DPH a její vratná sazba závisí na druhu výdajů a je upravena jednotlivými členskými státy EU.

V odvětví silniční dopravy se DPH obvykle vrací zcela nebo částečně u výdajů na doplňování paliva (nafta a Ad blue), mýtné, údržbu a náhradní díly. Ostatní výdaje mohou být rovněž vráceny podle členského státu vrácení (stravování, ubytování, nákup drobného materiálu...). Pravidla o vratné DPH se mohou lišit také podle druhu dopravy (zboží nebo osob) a původu společnosti (se sídlem v EU nebo ve třetí zemi).

Vrácení DPH u kterých částek?

Minimální částka pro podání žádosti o vrácení DPH je 400 EUR za kalendářní čtvrtletí a 50 EUR za roční žádost. Tyto částky jsou uvedeny pro každou zemi vkladu.

Vrácení DPH za jaké období?

Minimální období pro podání žádosti o vrácení daně v souladu s DIR 2008/9/ES je kalendářní čtvrtletí a maximální období je kalendářní rok. Některé daňové správy souhlasí s vyřizováním pololetních žádostí.

Jaká je lhůta pro podání žádosti o vrácení DPH?

Žádosti lze podávat obecně:
- do 30. září roku následujícího po období pro společnosti usazené v EU. Například všechny faktury z roku 2021 lze podat do 30. září 2022.

- do 30. června/30. září roku následujícího po období pro společnosti usazené mimo EU. Například všechny faktury z roku 2021 lze podat do 30. června 2022/30. září 2022.

Jak dlouho trvá, než finanční úřady odpoví na vaši žádost o vrácení DPH?

Směrnice předpokládá lhůtu 4 měsíců na vydání rozhodnutí a vrácení DPH. Tato lhůta je ve většině zemí dodržována, i když v praxi může vrácení DPH trvat déle, zejména v případě, že si daňové úřady vyžádají další dokumenty nebo originály faktur.

Odborné znalosti společnosti FASTVAT zajišťují zvládnuté podávání žádostí o vrácení DPH, aby se omezila pravděpodobnost kontrol ze strany daňových úřadů.

Jaké jsou možnosti vrácení daně pro autobusové společnosti?

V rámci přepravy osob nejsou daňové předpisy na evropské úrovni harmonizovány.

Některé země vyžadují, aby se obrat plynoucí z přepravy cestujících vykazoval v každé zemi, což brání využití směrnice 2008/9/ES. Jiné země EU naopak příjmy v tranzitní zemi nezdaňují, a proto umožňují použití DIR 2008/9/ES pro DPH z výdajů na cesty do Evropy.

Seznam zemí, ve kterých je možné podle směrnice 2008/9/ES vrátit daň pro autokarové společnosti, je následující:

Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika a Velká Británie.

Jaké jsou možnosti náhrady pro společnosti, které přepravují vlastní zboží?

Přeprava vlastního zboží je považována za zvláštní případ. Pro posouzení vaší způsobilosti k využití DIR 2008/9/ES je nutné analyzovat činnost společnosti a přepravované zboží. FASTVAT provede expertízu vaší situace a bude vás informovat o možnostech zlepšení vaší likvidity.