Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Terugbetaling van accijnzen op brandstofkosten

In sommige landen kunnen Europese bedrijven recht hebben op terugbetaling van accijns die is betaald op de aankoop van brandstof voor gebruik in hun vracht- of personenvervoer. Niet-Europese transportbedrijven zijn uitgesloten van het recht op terugbetaling.

Welke voorwaarden gelden er voor de terugbetaling van accijnzen op brandstof?

Tot nu toe staan slechts enkele Europese landen een gedeeltelijke teruggave toe van accijns die is betaald op brandstof gebruikt voor transport:

  • Spanje
  • Frankrijk
  • België
  • Slovenië
  • Italië
  • Kroatië
  • Hongarije

In tegenstelling tot de terugvordering van de belasting op de toegevoegde waarde, die een andere belangrijke terugbetaling is voor transportbedrijven, zijn de regels voor de terugbetaling van accijnzen niet op elkaar afgestemd binnen de Europese Unie en als gevolg daarvan is er geen gestandaardiseerde procedure die voor alle landen geldt. In principe bepaalt elke nationale douaneadministratie haar eigen regels.

Als je je vrachtwagens of bussen bijtankt in de landen die hierboven zijn vermeld, kun je mogelijk een deel van de accijns op de brandstof terugkrijgen, hoewel er enkele beperkingen kunnen zijn met betrekking tot de ontvankelijkheid en de terugwerkende kracht van het verzoek om terugbetaling. In sommige landen kun je een terugbetaling krijgen voor brandstof die je een aantal jaren geleden hebt gekocht.

Aanvragen voor de teruggave van accijns op brandstof worden doorgaans ingediend bij de nationale douaneautoriteiten van de betrokken landen door een digitaal of papieren formulier in te vullen, vergezeld van een reeks bewijsstukken die de aanvraag ondersteunen.

Welke bedragen kunnen worden terugbetaald?

De bedragen voor de terugbetaling van brandstofbelasting veranderen regelmatig, meestal per trimester of per jaar. In het 3e trimester van 2022 zijn de belastingtarieven die kunnen worden teruggevraagd als volgt:

Spanje: 0,049 EUR/liter

Frankrijk: 0,157EUR/liter

België: 0,0823435 EUR/liter

Slovenië: 0 EUR/liter

Italië: 0 EUR/liter

Kroatië: 0,1856 HRK/liter

Hongarije: 3,5 HUF/liter

Hoewel sommige landen, vanwege de internationale situatie die van invloed is op de brandstofprijzen, het deel van de accijnzen dat kan worden teruggevorderd voor transportbedrijven in 2022 hebben verlaagd, is het nog steeds de moeite waard om geld terug te vorderen op zo’n belangrijk deel van de uitgaven die transportbedrijven doen. Momenteel hebben Slovenië en Italië de accijnzen op brandstof echter volledig afgeschaft, dus is er geen mogelijkheid om geld terug te krijgen van deze aankopen.

Laat je professioneel helpen met je terugbetaling van accijnzen.

Om ervoor te zorgen dat je deze mogelijkheid tot teruggave optimaal benut, kun je een specialist op het gebied van teruggave van accijnzen inschakelen die je aanvragen bij de buitenlandse douane indient.

Je adviseur zorgt ervoor dat je formulieren naar behoren worden ingevuld en vergezeld gaan van alle documenten die nodig zijn voor je claims, en volgt ze op totdat je je geld terugkrijgt. In sommige gevallen kunnen accijnsbedragen worden voorgefinancierd voor je bedrijf, zodat je een nog snellere cashflow verkrijgt.

Contacteer FastVAT om de mogelijkheden voor terugbetaling van accijnzen te analyseren en start vandaag nog met het terugvorderen van uw geld!

Share this article...