Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Vrácení spotřební daně za pohonné hmoty

Excise Duty refund on fuel expenses

V některých zemích mohou mít podniky z EU nárok na vrácení spotřební daně zaplacené při nákupu pohonných hmot, pokud je použijí pro svou činnost provozovatelů přepravy zboží nebo cestujících. Přepravní společnosti mimo EU jsou z práva na vrácení peněz vyloučeny.

Jaké jsou podmínky pro vrácení spotřební daně z pohonných hmot?

K dnešnímu dni pouze několik evropských zemí umožňuje částečné vrácení spotřebních daní zaplacených z pohonných hmot pro účely dopravy:

  • Španělsko
  • Francie
  • Belgie
  • Slovinsko
  • Itálie
  • Chorvatsko
  • Maďarsko

Na rozdíl od refundace DPH pro dopravní společnosti, nejsou předpisy o vracení spotřební daně v rámci Evropské unie harmonizovány, a proto neexistuje žádný standardizovaný postup společný pro všechny země. Pravidla si v zásadě stanovuje každá národní celní správa.

Pokud natankujete palivo do svých nákladních vozidel nebo autokarů ve výše uvedených zemích, můžete získat náhradu části spotřebních daní zaplacených z paliva, ačkoli mohou existovat určitá omezení týkající se nároku na náhradu a jak daleko do minulosti můžete požadovat vrácení peněz. V některých zemích můžete získat slevu na palivo zakoupené před lety.

Vrácení spotřební daně z pohonných hmot se obvykle požaduje prostřednictvím vnitrostátních celních orgánů dané země vyplněním digitálních nebo papírových formulářů spolu s úplným souborem dokumentů na podporu žádosti.

Jaké částky mohou být vráceny?

Částky slev na dani z pohonných hmot se pravidelně mění, obvykle čtvrtletně nebo ročně. Od 3. čtvrtletí 2022 lze získat zpět následující daňové sazby:

· Španělsko: 0,049 EUR/litr

· Francie: 0,157 EUR/litr

· Belgie: 0,0823435 EUR/litr

· Slovinsko: 0 EUR/litr

· Itálie: 0 EUR/litr

· Chorvatsko: 0,1856 HRK/litr

· Maďarsko: 3,5 HUF/litr

Přestože některé země během roku 2022 snížily část vratných spotřebních daní pro dopravní podniky, vzhledem k mezinárodní situaci ovlivňující cenu pohonných hmot je stále zajímavé získat zpět peníze na tak důležité části nákladů přepravní společnosti. Na druhou stranu Slovinsko a Itálie k dnešnímu dni zcela zrušily spotřební daně na pohonné hmoty a z tohoto důvodu není možnost získat za tyto nákupy peníze zpět.

Získejte podporu od profesionálního zástupce pro vrácení DPH

Abyste měli jistotu, že z této slevy budete moci vytěžit maximum, můžete požádat zástupce pro vrácení spotřební daně, aby předložil Vaše žádosti zahraničním celním orgánům.

Váš agent se ujistí, že Váš formulář je řádně vyplněn a doplněn veškerou potřebnou dokumentací, a také se bude řídit Vašimi požadavky, dokud nedostanete peníze zpět. V některých případech mohou být částky spotřební daně předfinancovány, čímž si zlepšíte své cash flow.

Kontaktujte FastVAT pro analýzu možností vrácení spotřební daně a začněte refundovat své peníze ještě dnes!

Sdílet tento článek...