Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Lucembursko snižuje své sazby DPH od 1. ledna 2023

Luxembourg vat rates

V návaznosti na hlasování o solidárním balíčku „Solidaritéitspak 2.0“ se Lucembursko rozhodlo snížit sazby DPH platné v zemi

V důsledku toho se běžná sazba daně z přidané hodnoty snižuje ze 17 % na 16 %, střední sazba se snižuje ze 14 % na 13 % a snížená sazba z 8 % na 7 %.

Máte v Lucembursku výdaje spojené s Vaší činností?

Pokud jste podnik se sídlem mimo Lucembursko, máte nárok na vrácení lucemburské DPH, kterou jste zaplatili za nákupy v zemi, podle 8. nebo 13. směrnice, v závislosti na tom, kde je vaše společnost usazena. Jako společnost z EU můžete požádat o vrácení DPH již od 50 EUR DPH za rok, pokud podnikáte mimo EU, minimální DPH pro vrácení je 250 EUR.

Kontaktujte nás a získejte úplnou analýzu vašich možností vrácení DPH v Lucembursku.

Sdílet tento článek...