Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Dodatečná náhrada ze Španělska na naftu

spain

Španělsko konečně otevřelo možnost získat dodatečnou náhradu ve výši 0,10 EUR až 0,20 EUR/litr nafty dopravním společnostem neusazeným ve Španělsku, a to za období od 1. ledna do 30. června 2023.

Rozhodnutí zahrnout zahraniční společnosti mezi příjemce podpory přišlo po několika měsících nejistoty ze strany španělských orgánů a nakonec bylo formalizováno úpravami královského výnosu 20/2022 zveřejněným v květnu 2023.

Příjemci

Vrácení peněz bude poskytnuto společnostem, které jsou již registrovány pro spotřební daň ve Španělsku, a refundace bude automaticky vypočítána a vrácena měsíčně spolu s refundací spotřební daně. Týká se pouze nafty zakoupené na palivové karty.

Výše vrácení

Společnosti budou těžit z refundace:

  • 0,20 EUR/litr za naftu zakoupenou v období od 1. ledna do 31. března 2023;
  • 0,10 EUR/litr za naftu zakoupenou v období od 1. dubna do 30. června 2023.

Před obdržením podpory musí příjemci do 30. června 2023 předložit:

  • Prohlášení o tom, že byli finančně postiženi důsledky invaze na Ukrajinu.
  • Prohlášení o jakékoli jiné pomoci obdržené v rámci evropského dočasného rámce Ukrajina nebo národního rámce schváleného Evropskou komisí.
  • Prohlášení identifikující společnosti, se kterými jsou dopravci propojeni a přidruženi.

Kontaktujte nás ještě dnes, abyste se zaregistrovali pro vrácení spotřební daně ve Španělsku a zlepšili likviditu vaší společnosti.

Sdílet tento článek...