Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Dodatečná náhrada ze Španělska na naftu

Additional refund granted from Spain on diesel

Španělsko konečně otevřelo možnost získat dodatečnou náhradu ve výši 0,10 EUR až 0,20 EUR/litr nafty dopravním společnostem neusazeným ve Španělsku, a to za období od 1. ledna do 30. června 2023.

Rozhodnutí zahrnout zahraniční společnosti mezi příjemce podpory přišlo po několika měsících nejistoty ze strany španělských orgánů a nakonec bylo formalizováno úpravami královského výnosu 20/2022 zveřejněným v květnu 2023.

Příjemci

Vrácení peněz bude poskytnuto společnostem, které jsou již registrovány pro spotřební daň ve Španělsku, a refundace bude automaticky vypočítána a vrácena měsíčně spolu s refundací spotřební daně. Týká se pouze nafty zakoupené na palivové karty.

Výše vrácení

Společnosti budou těžit z refundace:

  • 0,20 EUR/litr za naftu zakoupenou v období od 1. ledna do 31. března 2023;
  • 0,10 EUR/litr za naftu zakoupenou v období od 1. dubna do 30. června 2023.

Před obdržením podpory musí příjemci do 30. června 2023 předložit:

  • Prohlášení o tom, že byli finančně postiženi důsledky invaze na Ukrajinu.
  • Prohlášení o jakékoli jiné pomoci obdržené v rámci evropského dočasného rámce Ukrajina nebo národního rámce schváleného Evropskou komisí.
  • Prohlášení identifikující společnosti, se kterými jsou dopravci propojeni a přidruženi.

Kontaktujte nás ještě dnes, abyste se zaregistrovali pro vrácení spotřební daně ve Španělsku a zlepšili likviditu vaší společnosti.

Sdílet tento článek...

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *