Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Dodatkowy zwrot kosztów zakupu oleju napędowego przyznany przez Hiszpanię

spain

Hiszpania w końcu otworzyła możliwość otrzymania dodatkowego zwrotu w wysokości od 0,10 EUR do 0,20 EUR za litr oleju napędowego dla firm transportowych niemających siedziby w Hiszpanii, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku.

Decyzja o włączeniu zagranicznych firm jako beneficjentów pomocy pojawiła się po kilku miesiącach niepewności ze strony władz hiszpańskich i została ostatecznie oficjalna poprzez modyfikacje dekretu królewskiego 20/2022 opublikowanego w maju 2023 roku

Beneficjenci

Zwrot zostanie przyznany firmom, które są już zarejestrowane jako podatnicy podatku akcyzowego w Hiszpanii, a zwrot będzie automatycznie obliczany i zwracany co miesiąc wraz ze zwrotem podatku akcyzowego. Dotyczy to wyłącznie oleju napędowego zakupionego za pomocą kart paliwowych.

Kwota zwrotu

Firmy skorzystają z refundacji w wysokości

  • 0,20 EUR/litr dla oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 r;
  • 0,10 EUR/litr dla oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.

Przed otrzymaniem pomocy beneficjenci muszą przedstawić do 30 czerwca 2023 roku:

  • Oświadczenie stwierdzające, że zostali dotknięci finansowo konsekwencjami wynikającymi z inwazji na Ukrainę.
  • Oświadczenie o wszelkiej innej pomocy otrzymanej w ramach tymczasowych ram europejskich Ukrainy lub ram krajowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
  • Oświadczenie identyfikujące firmy, z którymi przewoźnicy są powiązani i stowarzyszeni.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby zarejestrować się w celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego w Hiszpanii i poprawić płynność finansową swojej firmy.

Udostępnij ten artykuł...

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *