Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Zwrot VAT z Wielkiej Brytanii

Vat refund in UK

Firmy nieposiadające siedziby w UK, które ponoszą wydatki w Wielkiej Brytanii mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT pod pewnymi warunkami. Sprawdź poniżej jak działa zwrot VAT i jakie kryteria musisz spełnić, aby kwalifikować się do zwrotu VAT z Wielkiej Brytanii.

Zwrot VAT dla firm z UE po Brexicie

Od stycznia 2021 roku i dalej w związku z Brexitem zmieniła się procedura ubiegania się o zwrot brytyjskiego podatku VAT dla przedsiębiorców mających siedzibę na terenie UE.

Wszystkie firmy nie posiadające siedziby, które potrzebują zwrotu podatku VAT za towary i usługi zakupione w Wielkiej Brytanii, mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT na zasadach określonych w 13 Dyrektywie.

Firmy z UE ubiegające się o zwrot brytyjskiego podatku od wartości dodanej za towary i usługi, będą musiały skorzystać ze specjalnego formularza.

Kiedy przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot podatku VAT?

O zwrot pieniędzy można ubiegać się zawsze, gdy firma:

  • nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT we Wielkiej Brytanii
  • nie posiada siedziby w Wielkiej Brytanii i nie realizuje żadnych dostaw w Wielkiej Brytanii

Ponadto władze brytyjskie upewnią się, że kraj siedziby firmy dopuszcza podobne ulgi w zakresie zwrotu podatku dla firm brytyjskich w celu autoryzacji zwrotu podatku.

Jaki jest termin na złożenie wniosku o zwrot VAT w UK?

Wielka Brytania uznaje okres od 1 lipca do 30 czerwca za rok podatkowy. Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku wynosi 6 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, co oznacza, że wnioski o zwrot podatku można wysyłać do brytyjskiego fiskusa do 31 grudnia.

Wyjątek stanowi Irlandia Północna

Dzięki protokołowi w sprawie Irlandii Północnej istnieje wyjątek od nowych zasad ubiegania się o zwrot podatku VAT, gdy jest on częścią zakupu towarów na terytorium Irlandii Północnej. W tym konkretnym przypadku przedsiębiorstwa mające siedzibę w UE będą mogły odzyskać podatek VAT za pośrednictwem elektronicznego systemu zwrotu transgranicznego wprowadzonego w celu odzyskiwania podatku VAT w UE, czyli na podstawie przepisów ósmej dyrektywy.

W związku z tym, w przypadku wszelkich zakupów towarów w Irlandii Północnej z podatkiem VAT, firmy z siedzibą w UE muszą złożyć wniosek o zwrot podatku VAT za pośrednictwem portalu państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę, a nie stosując się do brytyjskich przepisów szczegółowych po Brexicie.

Termin składania wniosków o zwrot podatku w Irlandii Północnej upływa 30 września.

Z drugiej strony zdecydowano, że podlegający zwrotowi podatek VAT zafakturowany w związku ze świadczeniem usług będzie zamiast tego traktowany jako inna sprawa, do której zastosowanie będą miały przepisy 13. dyrektywy Zjednoczonego Królestwa, jak wyjaśniono powyżej, zamiast zwykłego składania dokumentów w ramach 8. dyrektywy.

Jak uzyskać zwrot podatku VAT?

Pamiętając o terminach, czyli 31 grudnia, można zebrać wszystkie faktury, na których naliczono brytyjski podatek VAT w danym roku podatkowym i rozpocząć procedurę składania deklaracji. Trzeba będzie ocenić rodzaj wydatków i dołączyć kilka dokumentów na poparcie swojego wniosku. Jak zwykle, pomoc profesjonalnego eksperta od rozliczeń podatkowych zapewni udane i optymalne złożenie wniosku przed brytyjskimi władzami, a także możliwość szybkiego otrzymania zwrotu podatku, jeśli w Twojej firmie obowiązują warunki dotyczące przedpłaty VAT.

Skontaktuj się z FastVAT już dziś i poznaj swoje możliwości poprawy cashflow.

Udostępnij ten artykuł...