Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

BTW-teruggave aanvragen binnen de Europese Unie

Huidige regels voor BTW-terugvordering binnen de Europese Unie

Zaken doen binnen de Europese Unie betekent goederen aankopen in landen die verschillen van de landen waar je bedrijf is gevestigd. Naast deze uitgaven kan BTW op de toegevoegde waarde worden aangerekend op de aankoopfacturen van bepaalde goederen of diensten, afhankelijk van de tarieven en regels die van kracht zijn in de Lidstaat waar de goederen of diensten zijn aangekocht.

Binnen dit kader biedt de 8e Richtlijn, oftewel Richtlijn 2008/9/EG, bedrijven die in de EU gevestigd zijn, de mogelijkheid om btw terug te vragen in de Staten waar de belasting is betaald. De 8e Richtlijn zorgt voor een harmonisatie van de regels voor het terugvorderen van buitenlandse BTW, met name door het vastleggen van een gestroomlijnde deadline voor terugbetaling en het gebruik van vereenvoudigde online terugbetalingsformulieren.

Wie kan een aanvraag indienen?

Alle bedrijven die in een EU-land gevestigd zijn, komen in principe in aanmerking voor BTW-teruggave onder de 8e Richtlijn. In de praktijk gelden er andere voorwaarden

  • je bedrijf mag geen vaste vestiging hebben in het land waar de BTW-teruggave wordt aangevraagd
  • je bedrijf moet geregistreerd zijn voor BTW in het land waar je gevestigd bent
  • je bedrijf heeft in de periode van teruggave geen belastbare transacties verricht, of heeft enkel verleggingsregelingen verricht, op het grondgebied van de Lidstaat.

Bedrijven die buiten de EU gevestigd zijn, hebben ook recht op BTW-teruggave, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de 13e Richtlijn (Richtlijn 86/560/EEG). Klik hier voor meer informatie.

Hoeveel BTW kan ik terugvragen en op welke producten?

BTW kan worden terugbetaald op goederen en diensten die in aanmerking komen voor aftrek in het land van terugbetaling. Er bestaan verschillen tussen de Lidstaten wat betreft de terugbetaling van BTW op bepaalde uitgaven, in het bijzonder uitgaven voor zakenreizen (hotels, restaurants, autoverhuur). BTW kan ook gedeeltelijk worden terugbetaald, afhankelijk van het soort uitgave en het land van terugbetaling.

BTW kan ook gedeeltelijk worden terugbetaald, afhankelijk van het soort uitgave en het land van terugbetaling.

Contacteer ons voor een volledige analyse van jouw situatie.

Wat is de deadline?

De belangrijkste deadline voor aanvragen voor terugbetaling van BTW is 30 september, en heeft betrekking op aanvragen voor de periode van 1 januari tot 31 december van het voorgaande jaar.

Aanvragen kunnen echter het hele jaar door worden ingediend voor kortere perioden:

  • 3 maanden (trimestriële aanvragen),
  • 6 maanden (alleen toegestaan in bepaalde landen),
  • jaarlijkse aanvragen, voor alle 12 maanden van het jaar

Het indienen van aanvragen voor andere dan jaarlijkse periodes hangt voornamelijk af van het BTW-bedrag op de toegevoegde waarde dat moet worden teruggevorderd (over het algemeen €400 voor driemaandelijkse of halfjaarlijkse aanvragen; €50 voor jaarlijkse aanvragen).

Welke procedure moet worden gevolgd?

Om een aanvraag voor terugbetaling van BTW in te dienen, moeten bedrijven de teruggaveformulieren elektronisch indienen via het belastingportaal van hun Lidstaat van vestiging. Het verzoek om BTW-teruggave wordt vervolgens doorgestuurd naar de autoriteiten van de Lidstaat van teruggave. Er kunnen ook kopieën of originele documenten en/of facturen worden gevraagd

Zodra de aanvragen voor terugbetaling van BTW zijn ingediend via het nationale belastingplatform van je bedrijf, kan de procedure voor terugbetaling van BTW worden gestart op het niveau van de ontvangende buitenlandse nationale belastingdienst, die alle nodige controles zal uitvoeren zodat de aanvrager het terug te betalen BTW-tarief terugbetaald krijgt.

De belastingdienst kan de aanvrager om aanvullende informatie of documenten vragen teneinde de aanvraag te accepteren; de aanvraag kan ook worden afgewezen als niet wordt voldaan aan een van de vereisten met betrekking tot het bedrijf of de facturen.

De voordelen van het terugvorderen van BTW dankzij een terugbetalingsspecialist

Omdat het moeilijk kan zijn om te beoordelen of een bedrijf in aanmerking komt voor BTW-teruggave of om te bepalen of aankoopfacturen aanvaardbaar zijn voor het claimen van belastingteruggave, kun je altijd vertrouwen op een deskundige op het gebied van terugbetaling om je verzoeken om belastingteruggave in te dienen.

In dit geval zullen de deskundigen die gespecialiseerd zijn in de procedures voor terugbetaling in de 27 landen, je situatie controleren, je verzoeken indienen en opvolgen tot je je belastingteruggave ontvangt

Vergroot je kansen op teruggave van BTW op de toegevoegde waarde

Deskundige hulp vergroot je kansen op een vlotte terugbetaling.

Je wordt bijgestaan door specialisten die zowel het EU-land kennen waar je gevestigd bent, alsook het land waar je je BTW-teruggave aanvraagt. Zij vullen de formulieren voor terugbetaling van BTW op de meest geschikte manier in en zorgen ervoor dat alle benodigde bewijsstukken bij je aanvragen worden toegevoegd.

Je specialist op het gebied van BTW-teruggave zal ook de voortgang van je verzoeken controleren en de nationale belastingdienst antwoorden in overeenstemming met de regels voor BTW-teruggave die zijn vastgelegd in de 8e Richtlijn, om ervoor te zorgen dat je BTW wordt terugbetaald.

Laat een specialist verzoeken van belastingkantoren afhandelen

Mocht er tijdens het proces van terugbetaling om informatie worden gevraagd, dan zal je BTW-expert je helpen om de benodigde documenten en informatie op de meest efficiënte en binnen de gestelde termijnen aan te leveren.

Verbeter je cashflow met voorfinancieringsdiensten

Een van de voordelen van een professionele BTW-terugbetalingsdienst is de mogelijkheid om je BTW te ontvangen voordat het terugbetalingsproces begint.

Na beoordeling van je situatie en de facturen voor goederen en diensten die je in het buitenland hebt gekocht, zullen onze BTW-specialisten de terug te betalen BTW-bedragen naar je bedrijf overmaken op de manier die het beste past bij je cashflowvereisten, met wekelijkse, maandelijkse of driemaandelijkse betalingen.

Contacteer FastVAT om de mogelijkheden voor BTW-teruggave te bekijken.

Share this article...