Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Възстановяване на ДДС

FastVAT ви предлага възстановяване на ДДС в ЕС. Благодарение на нашата услуга за предварително финансиране, FastVAT може да възстанови вашия ДДС в рамките на 3 дни след получаване на електронните ви фактури. При работа с FastVAT сами можете да регистрирате или да изпратите фактурите си, а чрез онлайн платформа сами да управлявате възстановяването на вашето ДДС. С нашите ексклузивни ИТ решения, можете да сте абсолютно независими. А при необходимост, нашият отдел за обслужване на клиентите с удоволствие ще ви помогне на вашия роден език, по време на всички начални етапи, с изпращането на фактурите ви или други въпроси относно ДДС и акциз.

VAT Rates and Recoverable Expenses in the European Union

Възстановяване на ДДС в Австрия

austria FastVAT

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Австрия и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС в Австрия е 20%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Австрия?

Възстановяване на ДДС в Белгия

Vat refund - circle belgium flag

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Белгия и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС в Белгия е 21%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Белгия?

Възстановяване на ДДС в България

Excise duty - circle bulgaria flag - VAT refund

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към България и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС в България е 20%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в България?

Възстановяване на ДДС в Чехия

czech republic FastVAT

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Чехия и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС в Чехия е 21%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Чехия?

Възстановяване на ДДС в Дания

denmark FastVAT

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Дания и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС в Дания е 25%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Дания?

Възстановяване на ДДС във Франция

Vat refund - circle france flag

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Франция и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС във Франция е 20%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС във Франция?

Възстановяване на ДДС в Германия

germany FastVAT

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Германия и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС в Германия е 19%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Германия?

Възстановяване на ДДС в Италия

Italy circle flag - vat refund excise duty

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Италия и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС в Италия е 22%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Италия?

Възстановяване на ДДС в Люксембург
FastVAT

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Люксембург и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС в Люксембург е 17%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Люксембург?

Възстановяване на ДДС в Норвегия

norway FastVAT

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Норвегия, където стандартният процент на ДДС е 25%, свържете се с нас, за да разберете как можете да възстановите своя ДДС.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Норвегия?

Възстановяване на ДДС в Полша

poland FastVAT

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Полша и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС в Полша е 23%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Полша?

Възстановяване на ДДС в Португалия

portugal FastVAT

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Португалия и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС в Португалия е 23%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Португалия?

Възстановяване на ДДС в Румъния

excise duty - romania flag - VAT refund

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Румъния и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС в Румъния е 19%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Румъния?

Възстановяване на ДДС в Словакия

slovakia FastVAT

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Словакия и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС в Словакия е 20%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Словакия?

Възстановяване на ДДС в Словения

Vat refund - circle slovenia flag

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Словения и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС в Словения е 22%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Словения?

Възстановяване на ДДС в Испания

Vat refund - circle spain flag

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Испания и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС в Испания е 21%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Испания?

Възстановяване на ДДС в Швеция

sweden FastVAT

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Швеция и не извършвате облагаеми сделки в тази страна, можете да възстановите ДДС, благодарение на Директива 2008/9/EO.

Стандартният процент ДДС в Швеция е 25%. За превозвачите той се възстановява главно за разходите за дизелово гориво, тол такси, тунели и понякога пътни такси, когато те са обект на тях, но това зависи и от вътрешните правила за ДДС на държавата.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Швеция?

Възстановяване на ДДС в Швейцария
switzerland FastVAT

Ако сте международен пътнически превозвач на стоки, пътуващ към Швейцария, където стандартният процент на ДДС е 7,7%, свържете се с нас, за да разберете как можете да възстановите своя ДДС.

Искате ли да знаете кои са разходите, за които можете да възстановите съответния ДДС в Швейцария?