fbpx

Спедитори и логистични групи

Forwarders and Logistic Groups Fastvat shipped
Увеличете надеждността и ефективността на доставката, като управлявате ликвидността на вашите подизпълнители.
Транспортните компании, които се движат през Европа имат много задължения. Помогнете им да се фокусират… като изберат FastVAT – онлайн ДДС агент, който гарантира, че техните средства от ДДС са по сметката им дори преди да трябва да са го платили.
001 handshake
Увеличете лоялността на подизпълнителите си
Премахването на административните пречки и подобряването на паричният поток на подизпълнителите ви естествено ще увеличи лоялността на вашите подизпълнители.
002 online payment
Предоставяте достъп до разходите на подизпълнителите ви онлайн
Давате достъп на всички ваши подизпълнители до личен онлайн портал, за да могат да управляват и наблюдават всички свои фактури и разписки онлайн.
004 call center
Онлайн техническа поддръжка за ДДС
За всички въпроси и притеснения относно техния ДДС ще се погрижат на място на езика на подизпълнителите ви.
005 laptop
Съвместим с Общия регламент относно защитата на данните
Всички системи и процеси на FastVAT са съвместими с Общия регламент относно защитата на данните на ЕС за гарантиране на пълна защита на вас и вашите подизпълнители.
006 growth
Увеличете печалбата си
Да имате продължителна поддръжка от динамичния екип на FastVAT и да избегнете административните бъркотии и трудностите при потока на средства, дава на вас и на подизпълнителите ви възможността да отдадете цялото си внимания на Вашите клиенти и техните нужди.