Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Възстановяване на ДДС

ВАШИТЕ ПАРИ
ВЪВ ВАШИЯ ДЖОБ
ВСЯКА СРЯДА
С FASTVAT

УСЛУГИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

2 начина за възстановяване

Vat refund fastvat

Бързо възстановяване на ДДС

Най-бързият начин да възстановите ДДС само за няколко дни
Благодарение на нашите сигурни и ефективни процеси за възстановяване на ДДС, ние можем да предплатим на нашите клиенти сумите на ДДС, платени в чужда държава на седмична, месечна или тримесечна база.
Свържете се с нас
Standard Vat refund Fastvat

Стандартно възстановяване на ДДС

Лесен и ефективен вариант
В случай, че не се нуждаете от нашите услуги за предварително финансиране, FASTVAT обработва и депозира вашите вземания за ДДС свързани с транспортна дейност в Европа и в някои неевропейски страни и гарантира, че вашата компания ще възстанови всички дължими суми в рамките на законовите срокове, определени от фискалните власти на всяка държава .
Свържете се с нас

ФАКТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДДС

Откъде можем да възстановим вашето
ДДС?

FASTVAT оперира в рамките на ЕС, както за компании регистрирани в ЕС, така и за компании извън ЕС
(където е позволено).

Станете клиент

ОТНОСНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДДС

Кой може да кандидатства?

Автомобилни превозвачи на стоки

ДДС се възстановява главно от разходи за дизелово гориво, пътни такси и тунели, въпреки че може да се прилагат някои условия, особено за превозвачи извън ЕС или компании, превозващи собствени стоки.

Свържете се с нас

Превозвачи на пътници

Компаниите, превозващи пътници също могат да имат право да поискат възстановяване на ДДС, но тъй като правилата не са хармонизирани за тази дейност, само няколко държави от ЕС позволяват декларации за ДДС за пътници съгласно Директива 2008/9/ЕC.

Свържете се с нас

ЕТАПИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС

Как работи?

Етап 1

Изберете FASTVAT като ваш агент по възстановяване на ДДС и акциз, като подпишете документите, които ще ви изпратим.

Етап 2

Изпратете ни всичките си подлежащи на възстановяване фактури за гориво, пътни такси и всякакви други разходи с чуждестранен ДДС за възстановяване. FASTVAT предлага същата услуга за всички автомобилни превозвачи, които нямат връзка с вашите доставчици.

Етап 3

FASTVAT анализира вашите фактури и обявява сумите, които можете да възстановите във всяка страна.

Етап 4

Ако сте избрали предварително финансиране: Ние превеждаме по вашата банкова сметка възстановимите суми в рамките на 3 дни след получаване на вашите електронни фактури.

Ако сте избрали стандартно възстановяване: Ние депозираме вашите искове за възстановяване на средствата до съответните данъчни власти и проследяваме, докато възстановяването приключи.

Етап 5

За предварително финансиране: FASTVAT депозира вашите искове за възстановяване на суми пред данъчните власти и ги проследява до приключване на възстановяването.

 

За стандартно възстановяване: Получавате възстановените суми веднага щом бъдат възстановени от данъчните администрации (законовият срок за данъчните власти да възстановят ДДС е от 4 до 6 месеца от депозирането на иска).

Етап 6

Когато възстановяването се забавя или данъчните власти изискват допълнителни документи? FASTVAT проверява и отговаря на писма от данъчните служби, за да гарантира успеха на вашите искания за възстановяване.

БЪРЗО
Получете парите си БЪРЗО
Всяка сряда
ЦЯЛОСТНО
ДДС от всички 27 държави
от ЕС и други
ОНЛАЙН
Онлайн платформа за мониторинг
ЛОКАЛНО
Обслужване на вашия език

Ние финансираме вашите фактури, независимо от доставчика*

*ако разходите са възстановими в съответната държава

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Кои разходи са допустими за възстановяване на ДДС?

Допустимостта за възстановяване на ДДС и възстановимата ставка зависят от вида на разходите и се регулират от всяка страна-членка на ЕС.

За сектора на автомобилния транспорт ДДС обикновено се възстановява изцяло или частично върху разходите за зареждане с гориво (дизел и Ad blue), пътни такси, поддръжка и резервни части. Други разходи също могат да бъдат възстановени според държавата-членка на възстановяване (храна, настаняване, закупуване на дребни консумативи...). Правилата относно възстановимия ДДС също могат да варират в зависимост от вида транспорт (стоки или пътници) и произхода на компанията (установена в ЕС или в трета страна).

Възстановяване на ДДС за какви суми?

Минималната сума за подаване на заявление за възстановяване на ДДС е 400 € за календарно тримесечие и 50 € за годишно заявление. Сумите са за всяка една отделна държава.

Възстановяване на ДДС за кой период?

Минималният период за подаване на заявление за възстановяване в съответствие с Директива 2008/9/EC е едно календарно тримесечие, а максималният е една календарна година. Някои данъчни администрации се съгласяват да обработват заявления за половин година.

Какъв е срокът за заявяване на ДДС?

Заявленията могат да се подават:
- до 30 септември на годината, следваща периода за компании, установени в ЕС. Например всички фактури от 2021 г. могат да бъдат подадени до 30 септември 2022 г.

- до 30 юни/30 септември на годината, следваща периода, за дружества, установени извън ЕС. Например, всички фактури от 2021 г. могат да бъдат подадени до 30 юни 2022 г./30 септември 2022 г.

Колко време отнема на данъчните власти да отговорят на вашето искане за възстановяване на ДДС?

Директивата предвижда срок от 4 месеца за вземане на решение и възстановяване на ДДС. Този период се спазва в повечето държави, въпреки че на практика може да отнеме повече време за получаване на възстановяване на ДДС, особено в случай на изискване на допълнителни документи или оригинални фактури от данъчните власти.

Експертността на FASTVAT гарантира усъвършенствано подаване на искове за възстановяване на ДДС, за да се ограничат шансовете за проверки от данъчните власти.

Какви са възможностите за възстановяване на компаниите превозващи пътници?

В рамките на превоза на пътници данъчното законодателство не е хармонизирано на Европейско ниво.

Някои държави изискват оборотът, произтичащ от превоза на пътници, да се отчита във всяка страна, което възпрепятства използването на Директива 2008/9/ЕЦ. Обаче, други държави от ЕС не облагат приходите в страната на транзит и по този начин позволяват използването на Директива 2008/9/EC за ДДС върху разходите за пътувания до Европа.

Списъкът на страните, в които е възможно възстановяване на средства съгласно Директива 2008/9/EC за автобусни компании, е:

Чехия, Дания, Франция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Великобритания.

Какви са възможностите за възстановяване за компании, превозващи собствени стоки?

Превозът на собствени товари се счита за специален случай. Необходимо е да се анализира дейността на фирмата и транспортираните стоки, за да се прецени дали отговаряте на условията да се възползвате от Директива 2008/9/EC. FASTVAT ще направи експертиза на вашата ситуация и ще ви информира за възможностите за подобряване на вашата ликвидност.