Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Od kwietnia Irlandia, jako kraj zwrotu podatku VAT, będzie wymagać dołączenia do wniosku kopii/skanów faktur.

From April, Ireland, as a country of VAT refund will require copies/scans of the invoices to be attached to appications

Irlandia zmienia datę wprowadzenia preferencji w odniesieniu do wniosków o zwrot podatku VAT złożonych do Irlandii jako Państwa Członkowskiego zwrotu. Poprawka wprowadzająca obowiązek dołączania kopii/skanów faktur do wniosków będzie obowiązywać od 4 kwietnia 2020 r.

Udostępnij ten artykuł...