Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Din aprilie, Irlanda, în calitate de țară care permite rambursarea TVA-ului va solicita copii/scanări ale facturilor care vor fi anexate cererilor

From April, Ireland, as a country of VAT refund will require copies/scans of the invoices to be attached to appications

Irlanda modifică data aplicării preferințelor pentru cererile de rambursare TVA înaintate Irlandei ca Stat Membru de rambursare. Modificarea care aduce cu sine obligativitatea anexării de copii/scanări ale facturilor la cereri va intra în vigoare din 4 aprilie 2020.

Distribuie acest articol...