Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Възстановяване на акциз върху горивото

Excise Duty refund on fuel expenses

В някои страни, транспортните компании от ЕС имат право на възстановяване на акциз, платен при покупката на гориво, в случай че то се използва за тяхната дейност за превоз на стоки или пътници. Транспортните компании извън ЕС нямат това право на възстановяване.

Какви са условията за възстановяване на акциз върху горивата?

Към днешна дата само няколко европейски страни позволяват частично възстановяване на акциз върху горивото, закупено за транспортни цели:

  • Испания
  • Франция
  • Белгия
  • Словения
  • Италия
  • Хърватска
  • Унгария

За разлика от възстановяването на данъка върху добавената стойност, разпоредбите за възстановяване на акциз не са хармонизирани в рамките на Европейския съюз и поради това няма стандартизирана процедура, обща за всички страни. По принцип всяка национална митническа администрация определя правилата.

Ако заредите с гориво вашите камиони или автобуси в изброените по-горе държави, можете да получите възстановяване на част от платения акциз върху горивото. Може да има някои ограничения относно допустимостта на исковете за възстановяване и периода, за който може да бъде поискано възстановяването. В някои страни можете да получите възстановяване на акциз върху гориво, закупено преди години.

Възстановяването на акциз върху гориво обикновено се иска чрез националните митници на страните, като се попълват цифрови или хартиени формуляри и се прилага пълен набор от документи в подкрепа на иска.

Какви суми могат да бъдат възстановени?

Размерите на данъчните отстъпки за гориво се променят периодично, обикновено на тримесечие или годишно. Към 3-то тримесечие на 2022 г. данъчните ставки, които могат да бъдат възстановени са:

· Испания: 0.049 EUR/liter

· Франция: 0.157 EUR/liter

· Белгия: 0.0823435 EUR/liter

· Словения: 0 EUR/liter

· Италия: 0 EUR/liter

· Хърватска: 0,1856 HRK/liter

· Унгария: 3.5 HUF/liter

Въпреки че през 2022 г., някои държави намалиха частта от акциза подлежаща на възстановяване, поради международната ситуация, която влияе върху цената на горивото, все още е интересно да се възстановят средства от тази съществена част от разходите на превозвачите. От друга страна, Словения и Италия отмениха изцяло акцизите върху горивата и поради тази причина няма възможност за връщане на пари от тези покупки.

Получете съдействие от професионален агент за възстановяване на ДДС

За да сте сигурни, че можете да извлечете максимума от тази възможност за възстановяване, използвайте агент за възстановяване на акциз, който да подаде вашите искове до чуждестранните митници.

Вашият агент ще се увери, че формулярът е надлежно попълнен и подкрепен с цялата необходима документация, както и ще проследи вашите искове, докато не получите парите си обратно. В някои случаи сумите на акциза, които ще бъдат възстановени могат да бъдат предварително финансирани, подобрявайки паричния ви поток още по-бързо.

Свържете се с FastVAT, за да анализира възможностите ви за възстановяване на акциз и започнете да събирате средствата си още днес!

Споделете тази статия...