Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

TIPS AND TRICKS: Wszystko, co musisz wiedzieć o zagranicznym zwrocie VAT

TIPS AND TRICKS: All you need to know about foreign VAT Refund

Co muszę zrobić, aby odzyskać swój VAT?

Wystarczy skontaktuj się z przedstawicielem FastVAT a dowiesz się jak odzyskać pieniądze: już zapłacony VAT/inne podatki.

Co oznacza fakturowanie netto?

Fakturowanie netto to metoda płatności za zakupy bez uwzględnienia podatku VAT/akcyzy i/lub innych podatków. Metoda ta jest dobrze znana jako refundacja z wyprzedzeniem. Kwota netto na fakturze to koszt produktów lub usług przed opodatkowaniem sprzedaży lub innymi opłatami, takimi jak rabat lub saldo zaległości.

Co to jest prefinansowany zwrot podatku VAT?

Oznacza to, że otrzymujesz swoje pieniądze z powrotem, zanim zagraniczne władze podatkowe dokonają ich zwrotu.

Czy mogę odzyskać VAT w UE, jeśli mam firmę poza UE?

Przewoźnicy drogowi mający siedzibę poza Unią Europejską mogą odzyskać VAT w określonej liczbie krajów Unii Europejskiej, a także w Szwajcarii i Norwegii. Reguluje to 13 DIR CEE, który określa warunki refundacji.

Jaki jest termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT?

Wnioski można przesyłać do 30 września kolejnego roku wnioskowanego okresu. Na przykład wszystkie faktury z roku 2020 można wysłać do 30 września 2021 roku. Jeśli zapomnisz wysłać faktury w tym terminie, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

Okresem, za który dokonywany jest zwrot podatku, jest kwartał kalendarzowy i/lub rok kalendarzowy (Jedna firma może złożyć maksymalnie pięć wniosków o zwrot w ciągu roku – cztery na cztery kwartały kalendarzowe i jeden na rok kalendarzowy).

W jakich okresach mogę ubiegać się o zwrot podatku VAT?

Minimalnym okresem do zastosowania zwrotu VAT, zgodnym z DIR 2008/9/WE, jest kwartał kalendarzowy, a maksymalnym – rok kalendarzowy. Niektóre administracje podatkowe zgadzają się na rozpatrywanie wniosków półrocznych.

Jeśli jednak wybierzesz usługę prefinansowania kwartalnego, miesięcznego lub tygodniowego, FastVAT eliminuje ten problem, finansując od pierwszej faktury kwartału. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji na temat.

Kto może otrzymać zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą?

i) VAT może być zwrócony z UE, jeśli jesteś firmą zarejestrowaną na podstawie ustawy o VAT w kraju UE

ii) Posiadasz faktury wystawione z firm unijnych, na których został naliczony podatek VAT.

iii) Zwrot podatku VAT dotyczy zakupionych towarów i/lub usług, w przypadku których Państwa firma miałaby prawo do ulgi podatkowej, gdyby takie towary i/lub usługi zostały zakupione w Państwa kraju.

Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku o zwrot podatku VAT?

FastVAT potrzebuje upoważnienia do podjęcia działań w Twoim imieniu z administracją podatkową kraju pochodzenia, oraz upoważnienia do każdy kraj, w którym będziemy ubiegać się o VAT

Dokumenty te umożliwiają nam również reprezentowanie Państwa wobec administracji podatkowej w celu zarządzania wnioskami, monitorowania i ewentualnych sporów/odwołań

Udostępnij ten artykuł...