Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Nový online postup pro částečné vrácení spotřební daně z motorové nafty ve Francii od roku 2021

New online procedure for Partial refund of fuel excise duty in France as of 01.01.2021

Postup týkající se částečné náhrady za pohonné hmoty ve Francii (TICPE) pro evropské dopravní společnosti (dopravci, cestující…) se změní v roce 2021. Bude probíhat online, bude jej vyřizovat nové oddělení a umožní, aby se náhrady zprostředkovatelům navíc zrychlily.

Společnost Move Expert, FastVAT prostřednictvím Sébastiena Schmitta (generálního ředitele) přispěla k tomuto vývoji tím, že poskytla IGF (Inspection Générale des Finances), pověřené francouzskými ministerstvy dopravy a rozpočtu za účelem zlepšení postupů, řadu informací o způsobech vracení spotřebních daní v Evropě a nápadů na usnadnění a urychlení vracení francouzské a evropské silniční dopravy TICPE.

Jsme více než hrdí na to, že jsme svými odbornými znalostmi přispěli k rozvoji snadnějšího a rychlejšího vracení spotřební daně ve Francii ve prospěch dopravních společností.

Budeme vás informovat o všech novinkách týkajících se tohoto postupu a zlepšení pro evropské dopravní společnosti.

Pokud potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Sdílet tento článek...