Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Veranderingen in de Spaanse regelgeving voor de terugbetaling van accijnzen

De Spaanse douaneautoriteiten hebben de voorwaarden om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke terugbetaling van accijnzen op professionele brandstof gewijzigd.

Welke zijn de nieuwe voorwaarden voor de terugbetaling van Spaanse accijnzen?

Het Spaanse decreet van 3 oktober 2022 heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de procedures voor het aanvragen van gedeeltelijke terugbetaling van accijnzen op brandstof die in Spanje door transportbedrijven is gekocht

Zo zal het vanaf 6 oktober 2022 alleen nog mogelijk zijn om een deel van de accijnzen terug te vragen voor diesel die gekocht is met specifieke betaalmiddelen, d.w.z. specifieke professionele tankkaarten die naar behoren geregistreerd en goedgekeurd zijn door de Spaanse douane en afgegeven zijn op naam van het transportbedrijf dat de aankoop doet.

Bovendien eisen de Spaanse autoriteiten, in een poging om de procedures nog meer te digitaliseren, voortaan dat alle documenten met betrekking tot verzoeken om terugbetaling van accijnzen uitsluitend via hun onlineplatform worden doorgestuurd, waarvoor voorafgaande registratie bij de Spaanse overheid verplicht is geworden.

Anderzijds, zoals eerder dit jaar aangekondigd, heeft de Spaanse douane nieuwe regels ingevoerd met betrekking tot de frequentie van aanvragen voor gedeeltelijke teruggave van accijnzen, en het is nu mogelijk om een deel van de belasting op brandstof voor commercieel gebruik per maand terug te krijgen, in plaats van per trimester.

Check of je in aanmerking komt en vraag je Spaanse accijnzen op brandstof terug.

Als je transportbedrijf brandstof koopt in Spanje, kom je mogelijk in aanmerking voor terugbetaling van accijnzen. Onze experts zullen je uitgaven analyseren en je een realistische schatting geven van het bedrag dat je kunt terugvorderen, evenals volledige steun bij de terugbetalingsprocedure.

Contacteer FastVAT en controleer vandaag nog je terugbetalingsmogelijkheden!

Share this article...