Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Спедитори и логистични групи

Forwarders and Logistic Groups Fastvat shipped icon
Увеличете надеждността и ефективността на доставката, като управлявате ликвидността на вашите подизпълнители.
Транспортните компании, които се движат през Европа имат много задължения. Помогнете им да се фокусират… като изберат FastVAT – онлайн ДДС агент, който гарантира, че техните средства от ДДС са по сметката им дори преди да трябва да са го платили.
Vat refund - handshake icon
Увеличете лоялността на подизпълнителите си
Премахването на административните пречки и подобряването на паричният поток на подизпълнителите ви естествено ще увеличи лоялността на вашите подизпълнители.
Vat refund - online payment icon
Предоставяте достъп до разходите на подизпълнителите ви онлайн
Давате достъп на всички ваши подизпълнители до личен онлайн портал, за да могат да управляват и наблюдават всички свои фактури и разписки онлайн.
Vat refund - call center logo
Онлайн техническа поддръжка за ДДС
За всички въпроси и притеснения относно техния ДДС ще се погрижат на място на езика на подизпълнителите ви.
Vat refund - laptop logo
Съвместим с Общия регламент относно защитата на данните
Всички системи и процеси на FastVAT са съвместими с Общия регламент относно защитата на данните на ЕС за гарантиране на пълна защита на вас и вашите подизпълнители.
Vat refund - growth logo
Увеличете печалбата си
Да имате продължителна поддръжка от динамичния екип на FastVAT и да избегнете административните бъркотии и трудностите при потока на средства, дава на вас и на подизпълнителите ви възможността да отдадете цялото си внимания на Вашите клиенти и техните нужди.