Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

СЛОВЕНИЯ: СУМИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АКЦИЗ

СТАВКИ НА АКЦИЗИТЕ - 2024

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АКЦИЗ ЗА СЛОВЕНИЯ - СУМИ НА ЛИТЪР ЗА 2024 ГОДИНА

Пълно ръководство за възстановяване на акцизи в Словения, специално предназначено за транспортни компании. На тази страница ще разгледаме словенските данъчни разпоредби, данъчните облекчения, достъпни за превозвачите, и процедурата за искане на възстановяване на акциз.

период сума за възстановяване
01/12/2023 - 31/12/2023
0.06654 EUR/liter
01/04/2024 - 30/04/2024
0.09538 EUR/liter
01/03/2024 - 31/03/2024
0.08377 EUR/liter
01/02/2024 - 29/02/2024
0.06267 EUR/liter
01/01/2024 - 31/01/2024
0.06267 EUR/liter
01/12/2023 - 31/12/2023
0.06654 EUR/liter
01/11/2023 - 30/11/2023
0.09267 EUR/liter
01/10/2023 - 31/10/2023
0.06798 EUR/liter
01/09/2023 - 30/09/2023
0.05277 EUR/Liter
01/08/2023 - 31/08/2023
0.09012 EUR/Liter
01/07/2023 - 31/07/2023
0.12398 EUR/Liter
01/06/2023 - 30/06/2023
0.11322 EUR/Liter
01/05/2023 - 31/05/2023
0.11322 EUR/Liter
01/04/2023 - 30/04/2023
0.09674 EUR/Liter
01/03/2023 - 31/03/2023
0.07843 EUR/Liter
01/02/2023 - 28/02/2023
0.03073 EUR/Liter
01/01/2023 - 31/01/2023
0.00093 EUR/Liter

ЧЗВ

Възстановяване на акциз в Словения за транспортни компании

Как работи възстановяването на акциз в Словения за транспортните компании?

Възстановяването на акциз в Словения за транспортни компании изисква специфична процедура. Превозвачите могат да поискат възстановяване на средства за определени енергийни продукти, като например горива. Процедурата включва събиране на конкретни документи и следване на тарифите, определени от словенското законодателство. Свържете се с нашите експерти, за да научите повече
За връзка с нас

Какви са критериите за възстановяване на акциз в Словения?

Условията за възстановяване на акциз в Словения ще зависят от вида на използваното гориво, правилната документация и спазването на словенските данъчни разпоредби. Свържете се с нас, за да ви помогнем да възстановите акциза си.
За връзка с нас

Каква е процедурата за кандидатстване за възстановяване на акциз за превозвачи в Словения?

Процедурата за кандидатстване за възстановяване на акциз в Словения е от няколко стъпки. Това включва подготовка на необходимата документация, подаване на официално заявление и следване на указанията, издадени от словенските данъчни власти. Можем да възстановим вашия акциз бързо. Свържете се с нас сега!
За връзка с нас

Какви данъчни облекчения са достъпни за транспортните компании в Словения?

Транспортните компании в Словения могат да се възползват от данъчни облаги като специфични облекчения или възстановяване на акциз. Тези облаги са предназначени да подкрепят транспортната индустрия и могат да варират в зависимост от промените в законодателството.
За връзка с нас

Какви видове гориво отговарят на условията за възстановяване на акциз в Словения?

Горивото за търговска употреба отговаря на условията за частично възстановяване на акцизите в Словения. По принцип горивата, използвани в транспортния сектор, са допустими, но е важно да се провери съответното законодателство за точна информация.
За връзка с нас

Как се определят акцизните ставки в Словения за превозвачите?

Ставките за възстановяване на акцизи в Словения за транспортни компании се определят от националното данъчно законодателство. Тези ставки могат да варират в зависимост от цената на горивото и други фактори, специфични за енергийния сектор.
За връзка с нас

Какви документи са необходими, за да поискате възстановяване на акциз?

Документацията, необходима за подаване на възстановяване на акциз в Словения, може да включва фактури за гориво, извлечения за пробег и други доъпнителни документи. Не забравяйте да подготвите внимателно тази документация, за да улесните процеса на подаване. Експертите по възстановяване на акциз от FASTVAT улесняват връщането на Вашия акциз.
За връзка с нас

Променят ли се ставките за възстановяване на акциз през годините?

Да, възстановяванията на акциз за превозвачи в Словения са свързани със ставките за частично възстановяване, определени месечно от словенските власти. Особено важно е да бъдете информирани за законодателните промени, за да регулирате вашата данъчна стратегия подобаващо. Абонирайте се за нашия бюлетин.
За връзка с нас