Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Процентът ДДС в Румъния (19%) остава непроменен към днешна дата.