právne informácie
právne informácie2018-09-13T13:37:21+00:00

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů se tyto informace shromažďují pouze pro potřeby služeb společnosti FASTVAT. Proto FASTVAT shromažďuje pouze omezené informace o zákonných zástupcích našich zákazníků (jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo) a další informace, pokud to vyžadují daňové a celní orgány.

I/ Všechny informace, které shromažďujeme, mohou být použity pouze z oprávněných důvodů:

Vaše osobní údaje používáme k dosažení různých právních a smluvních povinností, jako je respektování bankovních a finančních předpisů:

UZAVŘENÍ SMLOUVY A POSKYTNUTÍ PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACI:

Používáme osobní údaje jako Váš zákonný zástupce abychom mohli vykonávat naše služby: – zpracování a vrácení zahraniční DPH a spotřebních daní dopravním společnostem. – před financování zahraniční

DPH. LEPŠÍ SLUŽBY NAŠIM KLIENTŮM:

Osobní údaje používáme k nastavení a vývoji našich produktů nebo služeb, a to i pro účely: – Přizpůsobení prodejních nabídek pro FASTVAT: – Zlepšení kvality nabízených produktů nebo služeb, – požadují od daňových a celních orgánů.

II/ Právní doba uchovávání osobních údajů:

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu potřebnou pro dodržení platných zákonných požadavků, efektivní řízení vztahů se zákazníky a odpovědi na zákonné požadavky. Pokud jde o zákazníky, většina informací se uchovává po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 3 let po skončení smluvního vztahu.

III/ Vaše práva k ochraně osobních údajů:

Podle platných předpisů máte různá práva: – přístupové právo: můžete získat informace o zacházení s osobními údaji a také o kopii těchto osobních údajů. – Právo na opravu: Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, můžete požadovat, aby byly tyto osobní údaje upraveny. – Právo na vymazání: můžete požadovat vymazání Vašich osobních údajů v mezích toho, co je povoleno zákonnými předpisy. – Právo na odstranění Vašeho souhlasu: Pokud jste souhlasili s vyřizováním Vašich osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas zrušit.

VI/ Zásada důvěrnosti a zabezpečení osobních údajů:

Přístup k osobním údajům je zaručen pouze zaměstnancům společnosti FASTVAT, kteří musí znát výše uvedené údaje s cílem plnění úkolů, které jim byly přiděleny. Přístup je řízen použitím certifikátů vydaných FASTVAT a Id / heslem. Každý přístup a akce jsou registrovány, osoba odpovědná za zpracování sděluje obdržené údaje, pouze pokud to vyžadují daňové a celní orgány.

 

FastVAT s.r.o. HQ: Jemnicka 1, Prague 4, 140 00, Czech Republic, Company n° 24287385, www.fastvat.com
FastVAT French Office : 355 rue de Broglie, 13857 Aix-en-Provence, France | email: support.fr@fastvat.com

Vyskúšajte naše služby a pripojte sa ku stovkám dopravcov, ktorí už s FastVAT spolupracujú.