FAQ2018-11-30T16:54:41+00:00

ČASTO POLOŽENÉ OTÁZKY

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Cestní dopravcovia so sídlom mimo Európsku úniu môžu získať späť DPH z niektorých krajín Európskej únie, rovnako ako zo Švajčiarska a Nórska. To je riadené smernicou č. 13. DIR CEE, ktorá určuje podmienky náhrad.

Hlavné rozdiely oproti EU sú tieto:

- Krajiny Európskej únie vám môžu uložiť ďalšie obmedzenia. Niektoré krajiny neprijímajú žiadosti o vrátenie, iné tak urobia len v prípade, že je tu dohodnutá vzájomná spolupráca medzi krajinami, a konečne niektoré štáty vracajú dane všetkým bez rozdielu. Zoznam krajín, ktoré preplácajú všetko bez dodatočných podmienok, je nasledujúci: Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko a Švédsko (ďalšie krajiny na vyžiadanie).

- Doba spracovania je dlhšia, jedná sa skôr o 6 mesiacov.

- Termín podania je nastavený späť na 30. júna nasledujúceho roku (a nie na 30. september).

FastVAT ponúka normálne refundačné služby aj predfinancovanie za rovnakých podmienok ako prepravcom z EU a zaistí vám zmluvu a konkrétne dokumenty pre prepravcu mimo EU.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Čo sa týka dopravy prepravujúcej cestujúcich, daňová legislativa nie je na európskej úrovni zjednotená. Niektoré krajiny vyžadujú, aby obrat vyplývajúci z prepravy cestujúcich bol zaznamenaný v každej krajine (neplatí smernica DIR 2008/9/EC). Naopak v iných krajinách EU nemajú príjmy z daní v krajine tranzitu, a tým sa umožní použitie DIR 2008/9/EC ohľadom DPH, ktoré ste zaplatili pri cestách do Európy. Zoznam krajín, v ktorých je možné požadovať vrátenie (DIR 2008/9/EC) aj pre autokarové spoločnosti je nasledujúci: Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, a Veľká Británia.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Každá spoločnosť, ktorá prepravuje svoj vlastný tovar, nie je považovaná za cestného dopravcu a je vo zvláštnej pozícii v závislosti na aktivite a prepravovanom tovaru. FastVAT preto musí zhodnotiť, či sa naše služby na vás vzťahujú. Dáme vám vedieť, či môžete použiť DIR 2008/9/EC.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT je spoločnosť v spoločnom vlastníctve Vatecure a Move Expert so sídlom v Prahe,ČR. Spolieha na kvalitu služieb tímu Move Expert, ktorý má už viac ako 20 rokov skúseností práce s autodopravcami, a to najmä s predfinancovaním DPH, a rovnako aj využíva odborných znalostí a softwaru *skupiny Vatecure, čo umožňuje bezkonkurenčné zpracovanie vašej zahraničnej DPH za najlepších podmienok. *Vatecure Fintech.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT vykonáva službu vrátenia spotrebnej dane v každej krajine, v ktorej ste dostatočne natankoval a informuje vás o celom procese od podania až po dokončenie refundácie. Predběžné financovanie ale pre túto službu nie je k dispozícii.Tiež lehoty sa môžu líšiť v tej ktorej krajine (čtvrťročné, pololetné alebo ročné).

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT vyžaduje autorizáciu (plnú moc), informácie ohľadom spotreby nafty v krajine, počtu prejdených kilometrov a kópie pôvodných faktúr. Niekedy môžu byť požadované ďalšie dokumenty. Doba vrátenia je zakaždým iná, ale obecne je dosť dlhá, od 6 mesiacov až viac ako rok.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT potrebuje splnomocnenie k podniknutiu krokov vo vašom zastúpení tak, aby mohlo komunikovať s vašou daňovou správou pôvodu a dostať povolenie pre každú krajinu podania. Tieto dokumenty budú k dispozícii vo vašom osobnom účtu pre každú potrebu. Tieto dokumenty nám tiež umožňujú reprezentovať vás pred daňovou správou za účelom správy procesu, monitoringu a dokonca aj sporov.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT prijíma všetky faktúry pre vrátenie DPH s cieľom maximalizovať vaše vratky zahraničnej DPH. Nie sú prijímané kópie faktúr.

Čo sa týka cestnej dopravy, dve kategórie výdajov sú predmetom dane v krajine určenia: motorová nafta a mýtne (diaľnice, tunely a silničné dane).

Pre predfinancovanie prijíma FastVAT všetky faktúry v riadnej forme, a to od rôznych dodávateľov (doklady od ropných spoločností, diaľničných spoločností alebo poskytovateľov mýtnych služieb, palivové karty).

FastVAT prijíma okrem iného nasledujúce faktúry: EuroShell, DKV, UTA, AS24, FAI SERVICE, IDS, OMV, RESSA, ENI, CEPSA, REPSOL, EUROWAG, Petromiralles, Valcarce, ADS, Axxès, Eurotoll, Asfinag, Logpay, Airplus, Telepass.

Čo sa týka nafty a faktúr na mýto od logistických alebo dopravných spoločností (XPO, Geodis, Tradisa), ktoré to ponúkajú v rámci subdodávky, je možné tieto prípady prijať na predfinancovanie len po kontrole formy a obsahu ich faktúr.

To samé platí aj pre dieselové stanice, ktoré ešte neboli zhodnotené spoločnosťou FastVAT. U všetkých ostatných faktúr, najmä vstupeniek a potvrdení o zaplatení kartou, predfinancovanie nie je možné, pretože môžu byť zamietnuté. V každom prípade budú profesionálne zpracované a uložené s cieľom maximalizovať šance na získanie vrátenia peňazí.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Žiadosti možno podať do 30. septembra nasledujúceho roku. Napríklad všetky faktúry z roku 2016 možno podať do 30.septembra 2017. Akonáhle ste zabudIi poslať svoje faktúry k tomuto dátumu, a preto ste nepodali žiadosť o vrátenie, nie je možné prípad zariadiť.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT ponúka služby v oblasti vrátenia a predfinancovania zahraničnej DPH cestným dopravcom, ako aj službu vrátenia mýtneho a palivových daní v niektorých krajinách.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Minimálna čiastka pre podanie žiadosti o vrátenie DPH je 400 EUR za kalendárny čtvrťrok a 50 EUR na základe ročnej žiadosti. Čiastky sa vzťahujú ku každej konkrétnej krajine, z ktorej sa žiada o vrátenie.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Smernica predpokladá dobu 4 mesiacov, aby sa mohlo urobiť rozhodnutie a bola vrátená DPH. Toto obdobie je dodržiavané vo väčšine krajín. Správy môžu chcieť overiť niektoré súbory a môžu požiadať o pôvodné faktúry. To predpokladá smernica 2008/9/EC, a preto predĺžuje toto obdobie pre vrátenie dane o 1 až 2 mesiace. Z tohto dôvodu chce FastVAT mať všetky dokumenty už v úvodu v naprostom poriadku a dvakrát kontroluje postupy pred každým podaním, aby sa zabránilo zamietnutiu žiadosti.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Náklady závisia od zvolenej služby. Cenník je jednoduchý: jednotný tarif pre štandardné vrátenie a cena za predfinancovanie podľa časovej lehoty (čtvrťročná, mesačná alebo týždenná). Minimálny poplatok je len 30 EUR.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Spotrebná daň z palív je daň, ktorá sa týka predaja výrobkov pohonných hmôt vo všetkých krajinách Európskej únie. Je zahrnutá v predajnej cene. S cieľom zlepšiť konkurenceschopnosť dopravcov alebo uznať profesionálny aspekt tohto obchodu, a s vedomím, že predajná cena nafty by mala byť totožná predaju obyčajným spotrebiteľom, niektoré krajiny zaviedly postupy pre čiastočné vrátenie tejto dane autodopravcom zo svojich krajín a neskôr aj ostatným z Európskej únie.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Vrátenie DPH je poskytované cestným dopravcom tovaru a je umožnené vďaka smernici Dir 2008/9/EC. Týka sa dopravcov, ktorí nemajú zdaniteľné plnenie v danej krajine v súlade s predpismi (alebo majú osvobodené plnenie). Cudzie DPH možno získať vo všetkých krajinách EU. U cestných dopravcov sa vracia z výdajov na naftu, mýtne, tunely a niekedy aj z cestnej daně. Lodný prevoz (ferry trips) je iný spôsob dopravy, a preto faktúry neobsahujú cudziu DPH.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

1. FastVAT ponúka rovnakú službu pre všetkých cestných dopravcov bez návaznosti na dodávateľa.

2. FastVAT má pre vás najlepšiu ponuku: jasné a efektívne riešenie, ktoré bolo koncipované priamo pre cestných dopravcov ( ale nie pre tankovacie karty). Naše riešenie je: - Jasné: Jeden tarif pre všetky faktúry a všetky krajiny. Žiadne skryté náklady. - Efektívne: Refundácia do 3 dní po obdržaní faktúr podľa zvolenej služby. - Moderné: Online správa od procesu registrácie až do zaplatenia, a to vďaka špecializovaným softvérovým balíkom. Aktualizácie budú uskutočnené tak, aby naše riešenia boli čo najviac efektívne a jednoduché.

3. Vďaka vysoko sofistikovaným IT riešením, ktoré umožňujú znižovanie nákladov na spracovanie, ponúka FastVAT lacnejšie tarify, kým iné spoločnosti ponúkajúce predbežné financovanie.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Každá krajina má možnosť vybrať si, či si nechá vrátiť časť z týchto daní. V súčasnej dobe táto možnosť existuje vo Francúzsku, Slovinsku, Belgicku, Španielsku, Taliansku, Maďarsku a Rumunsku. Kvôli tomu, že sa niekedy jedná o veľmi zložité postupy alebo veľmi malé čiastky na liter, môže to byť pre niekoho nezaujímavé. V súčasnej dobe tento problém najviac zaujíma Francúzsko, Belgicko a Slovinsko, kde si podávajú najviac žiadostí o vrátenie.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Minimálna lehota pre podanie žiadosti o vrátenie, ktorá podlieha DIR 2008/9/EC, je kalendárny čtvrťrok. Maximálna lehota je kalendárny rok. Niektoré daňové správy súhlasily so spracovaním v pololetnej lehote. Avšak pokiaľ si vyberiete mesačné alebo týždenné predfinancovanie, FastVAT eliminuje tento problém tým, že vybavuje všetko už po obdržení prvej faktúry pred skončením čtvrťroka.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT sa nachádza v Prahe v Českej republike a má svoje zastúpenie v niekoľkých európskych krajinách: v Rumunsku,Bulharsku,Taliansku a vo Francúzsku. Svoju sieť mieni rozšíriť aj ďalej s cieľom posíliť jazykovú a kultúrnu blízkosť so svojimi klientami.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT vám umožní získať svoje peniaze bankovným prevodom ešte pred zaplatením faktúry. S netto fakturáciou palivových kariet obdržíte svoje DPH naspäť v podobe kreditu k vašej naslednej faktúre a to zväčša po 30 dňoch. Na zvyšné faktúry budete musieť čakať ďalších 30 dní.

DPH vrátené v podobe kreditu sa použije k úhrade následných faktúr. Toto je veľmi priaznivé pre DKV, ale menej priaznivé pre vás ako pre dopravcu. Tento proces je potom navyše ťažké ukončiť.

S FastVAT obdržíte hotovosť na váš bankovný účet v priebehu 3 dní a to po obdržaní vašich elektronických faktúr bez ohľadu na to, kto ich vydal. Tým sa navyše zabráni tomu, aby váš dodávateľ mal prehľad o cenách vašich ďalších dodávateľov. Ukážme si to na príkladu: Používate Euroshell a DKV karty a platíte mýtne vo Francúzsku s Axxes. Faktúry dostávate každých 14 dní so splatnosťou 30 dní. Pokiaľ sa upíšete k netto fakturáci u Euroshellu, DPH obdržíte započítané späť po 45 dňoch v následných faktúrach. DPH z ostatných faktúr (nie od Euroshellu) vám bude započítané až po 75 dňoch opäť v podobe kreditu k následnej faktúre od Euroshellu. Nezískate tým žiadnu disponibilnú hotovosť na účtu, je to len automatický systém zápočtu.

S FastVATom obdržíte DPH už po 25 dňoch (15 dní fakturačný cyklus, 5 dní zaslanie, 2 dni zpracovanie, 3 dni platba) a to bankovným prevodom za všetky vaše faktúry. Týmto spôsobom získate 20 až 50 dní hotovosti na DPH, ktoré môžte použiť voči ostatným dodávateľom. A čo viac, spolupracujete so spoločnosťou, ktorá nie je súčasne vaším dodávateľom.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Akonáhle bude dokončený súbor pre každú z krajín (bude vám to potvrdené), môžte začať posieľať faktúry pre vybrané krajiny.Tie budú preplatené bankovným prevodom do 3 dní po obdržaní. Podľa zvolenej služby bude táto náhrada buď čtvrťročná, měsačná alebo týždenná (v ponuke je aj dvojtýždňová).

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Vratky DPH, ktoré neboli predbežne financované, budú vrátené bezodkladne po obdržaní finančných prostriedkov od daňovej správy. Časový interval je rôzny, ale obecne je to až 4 mesiace po predložení.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Po podpisu zmluvy je treba kontaktovať svojho poskytovateľa DPH služieb a prípadne zrušiť netto fakturáciu v prípade palivových kariet.To je všeobecne možné po oznámení 3 mesiacov vopred (formulár vám na požiadanie pošleme). Aby sa predošlo akémukoľvek problému, FastVAT začne s financovaním DPH na začiatku kalendárneho čtvrťroka na základe našej vzájomnej dohody, a to potom, čo ste informovali vašeho súčasneho poskytovateľa/agenta. Tým predídeme problémom s predběžným financovaním či s administráciou daní.Pokiaľ ste nikdy nežiadali o zahraničnú DPH, je to jednoduché; FastVAT začne celý proces a zoberie si na starosť všetky faktúry, u ktorých lehota pre podanie ešte neprešla (viz AKÁ JE LEHOTA PRE PODANIE ŽIADOSTI O VRÁTENIE DPH?). Tento prevod je rutina. Pripravte sa, že sa vás bude váš súčasný agent snažiť odradiť. Nebojte sa toho, neexistuje tu žiadne riziko, máte právo sa rozhodnúť podľa svojej mienky.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

- E-mailom alnebo ich nahrať do svojho osobného účtu, pokiaľ sú to elektronické faktúry. Môžete nám tiež umožniť stiahnutie vašej faktúry priamo z internetových stránok vášho dodávateľa.
- Poštou na adresu manažéra uvedeného na registračnom formulári.
- Fyzicky je priniesť na pobočku.
Pokiaľ je to nutné, môže vás FastVAT požiadať, aby ste faktúry poslali poštou,pokiaľ je vyžadovaná kontrola zo strany daňovej správy.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Je to veľmi jednoduché, stačí sa zaregistrovať na našich webových stránkach www.FastVAT.com (tlačítko REGISTROVAŤ SA) alebo sa obráťte na FastVAT tím telefonicky alebo e-mailom. Kontaktné údaje pre zákaznícky servis sú uvedené v dolnej časti stránky vo vašom jazyku alebo v sekcii O FASTVATU. Môžete tu nájsť naše obecné podmienky, rovnako ako prihlasovací formulár k vyplneniu, z ktorého bude jasné, o akú službu máte záujem a z ktorej krajiny chcete získať naspäť DPH. Zákaznícky servis vás potom bude kontaktovať vo vašom jazyku a spolu si overíte a autorizujete dokumenty a dokončíte celý proces.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

V prípade dotazov prosíme kontaktujte FastVAT. Všetky potrebné kontaktné informácie nájdete na našej stránke O FASTVATU. Pokiaľ je to nutné, náš tím starostlivosti o zákazníkov vám s radosťou zodpovie vaše dotazy týkajúce sa vrátenia zahraničnej DPH. Informácie o najbližšej pobočke sú k dispozícii tiež vo spodnej časti tejto stránky.

Vyskúšajte naše služby a pripojte sa ku stovkám dopravcov, ktorí už s FastVAT spolupracujú.