informacje prawne
informacje prawne2018-09-13T13:37:21+00:00

POLITYKA PRYWATNOSCI

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, informujemy iż informacje te są gromadzone przez nas wyłącznie w zakresie informacji niezbędnych do usług oferowanych przez FASTVAT. W związku z tym FASTVAT gromadzi jedynie ograniczone informacje dotyczące przedstawicieli firmy (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz inne informacje, jeśli wymagają tego organy podatkowe i celne.

I/ Wszystkie informacje, które zbieramy, mogą być użyte w uzasadnionym przypadku:

Korzystamy z danych osobowych użytkownika w celu zaspokojenia różnych zobowiązań prawnych wynikających z umowy o świadczenie usług, takich jak przestrzeganie przepisów fiskalnych i bankowych, w celu:

WYKONANIA POSTANOWIEń ZAWARTEJ UMOWY:

Możemy gromadzić dane osobowe przedstawiciela prawnego Waszej firmy w celu realizacji naszej umowy w zakresie: – Deponowania i zwrotu podatku zagranicznego i podatku akcyzowego na rzecz firm transportowych. – Wstępne finansowanie zagranicznego podatku

VAT. W SŁUŻBIE NASZYM KLIENTOM:

Używamy danych osobowych do konfigurowania i rozwijania naszych usług, w tym do: – Dostosowania ofert sprzedaży dla potrzeb firmy FASTVAT, – Poprawy jakości oferowanych produktów lub/i usług. – Wniosków organów podatkowych i organów celnych.

II/ Prawny czas przechowywania jakichkolwiek danych osobowych:

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez odpowiedni czas niezbędny do przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych i ustawowych oraz efektywnego zarządzania relacjami z klientami. Większość informacji jest przechowywana przez cały czas trwania umowy i przez trzy lata po jego zakończeniu.

III/ Twoje prawa do ochrony danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteś uprawniony: – do wolnego dostępu do Twoich danych: możesz uzyskać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, a także kopię tych danych osobowych poprzez przesłanie nam pisemnej prośby. – do sprostowania swoich danych: jeśli uważasz, że twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, możesz wymagać, aby te dane osobowe były odpowiednio modyfikowane. – do usunięcia Twoich danych: możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych w granicach dozwolonych przez przepisy. – Prawo do usunięcia zgody na przetwarzanie dancyh: jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, będziesz mieć prawo do usunięcia swojej zgody w dowolnym czasie.

VI/ Zasada poufności i zabezpieczenia danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych jest przekazany pracownikom FASTVAT, w celu realizacji powierzonych im zadań. Dostęp jest kontrolowany za pomocą certyfikatów emitowanych przez FASTVAT oraz za pomocą ID i hasła. Każdy dostęp i działania są rejestrowane, osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekazuje otrzymane dane tylko wtedy, gdy tego wymagają organy podatkowe i celne.

 

FastVAT s.r.o. HQ: Jemnicka 1, Prague 4, 140 00, Czech Republic, Company n° 24287385, www.fastvat.com
FastVAT French Office : 355 rue de Broglie, 13857 Aix-en-Provence, France | email: support.fr@fastvat.com

Zachęcamy do wypróbowania naszych usług i dołączenia do setek przewoźników, którzy już współpracują z FastVAT.