FAQ2018-11-30T16:54:41+00:00

FAQ

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

W razie pytań prosimy o kontakt z FastVAT. Wszystkie potrzebne dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej, w zakładce O FASTVAT.

W razie konieczności zespół naszych pracowników z działu obsługi klienta chętnie odpowie na pytania dotyczące zwrotu zagranicznego VAT.

Dane najbliższego oddziału znajdują się również w dolnej części tej strony internetowej.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Europejskie ustawodawstwo podatkowe nie jest jednolite jeżeli chodzi o transport osobowy. Niektóre państwa wymagają, by obroty uzyskiwane z przewozu osób ewidencjonowane były w każdym kraju (nie stosuje się dyrektywy 2008/9/WE). Natomiast inne kraje UE nie opodatkowują przychodów z państw tranzytowych i tym samym możliwe jest zastosowanie dyrektywy 2008/9/WE w odniesieniu do VAT zapłaconego w trakcie podróży po Europie. Lista państw, w których można występować o zwrot (dyrektywa 2008/9/WE) również w przypadku firm autobusowych jest następująca: Republika Czeska, Dania, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Słowacka i Wielka Brytania.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Każda spółka, która przewozi własny towar, nie jest uważana za przewoźnika drogowego i ma szczególny status zależnie od rodzaju działalności i przewożonego towaru. Dlatego FastVAT musi ocenić, czy oferowane przez nas usługi dotyczą takiej spółki. Zainteresowane firmy poinformujemy o tym, czy mogą skorzystać z przepisów dyrektywy 2008/9/WE.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT s.r.o. to spółka będąca współwłasnością firm Vatecure i Move Expert z siedzibą w Pradze w Republice Czeskiej. Korzysta z wysokiej jakości usług zespołu Move Expert, który ma już ponad dwudziestoletnie doświadczenie w obsłudze przewoźników samochodowych, zwłaszcza w zakresie prefinansowania VAT. Ponadto korzysta ze specjalistycznej wiedzy i oprogramowania *grupy Vatecure, co pozwala na bezkonkurencyjną obsługę zagranicznego VAT na najkorzystniejszych warunkach. *Vatecure Fintech

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT świadczy usługę zwrotu podatku akcyzowego z każdego kraju, w którym przewoźnik zatankował wystarczającą ilość paliwa i informuje klienta o całym przebiegu procedury, począwszy od złożenia wniosku aż po refundację. W przypadku tej usługi nie ma możliwości prefinansowania. Różne mogą być także okresy w zależności od kraju (kwartał, pół roku lub rok).

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Spółce FastVAT potrzebne jest pełnomocnictwo, informacje o zużyciu paliwa w danych kraju, o liczbie przejechanych kilometrów, a także kopie oryginałów faktur. W niektórych przypadkach mogą być wymagane jeszcze dodatkowe dokumenty. Termin zwrotu jest za każdym razem inny, ale z reguły jest dosyć długi i wynosi od 6 miesięcy do ponad roku.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Spółce FastVAT potrzebne jest pełnomocnictwo do podejmowania czynności w imieniu klienta, do kontaktów ze służbami podatkowymi kraju pochodzenia klienta, a także pełnomocnictwo do działań w każdym z krajów, do których kierowane będą wnioski. Dokumenty te dostępne będą na wypadek potrzeby na rachunku użytkownika.Wspomniane dokumenty pozwalają nam reprezentować klientów wobec służb podatkowych w ramach zarządzania procedurą, podczas kontroli czy ewentualnych sporów.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT akceptuje wszystkie faktury w celu zwrotu VAT dążąc do maksymalizacji i optymalizacji zwrotu zagranicznego VAT na rzecz klientów. Nie akceptujemy kopii faktur.

W dziedzinie transportu drogowego w kraju przeznaczenia opodatkowane są dwie kategorie kosztów: paliwo i opłaty drogowe (autostrady, tunele i podatek drogowy).

FastVAT akceptuje do prefinansowania wszystkie faktury w zgodnej z przepisami postaci i od różnych dostawców (dowody od spółek paliwowych, spółek autostradowych lub podmiotów pobierających opłaty drogowe, a także karty paliwowe.

FastVAT akceptuje m.in. faktury następujących spółek: EuroShell, DKV, UTA, AS24, FAI SERVICE, IDS, OMV, RESSA, ENI, CEPSA, REPSOL, EUROWAG, Petromiralles, Valcarce, ADS, Axxčs, Eurotoll, Asfinag, Logpay, Airplus, Telepass.

Jeżeli chodzi o paliwo i faktury za opłaty drogowe z firm logistycznych lub przewozowych (XPO, Geodis, Tradisa), które świadczą tego rodzaju usługi w ramach poddostaw, to mogą one zostać zatwierdzone do prefinansowania wyłącznie po uprzedniej kontroli formy i treści takich faktur. Reguła ta dotyczy również stacji paliw, które nie zostały jeszcze poddane ewaluacji przez spółkę FastVAT.

W przypadku wszystkich pozostałych faktur, w szczególności biletów i potwierdzeń płatności kartą, prefinansowanie jest niemożliwe, ponieważ mogą one zostać odrzucone. W każdym razie zostaną one w sposób profesjonalny przetworzone i zarejestrowane w celu zmaksymalizowania szans na uzyskanie zwrotu pieniędzy.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Wnioski można składać do 30 września następnego roku. Przykładowo wszystkie faktury z 2016 r. można przesłać do 30 września 2017 r. Jeżeli klient zapomniał wysłać faktury przed upływem tej daty i dlatego nie wystąpił z wnioskiem o zwrot, w tym przypadku zwrotu nie można załatwić.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT oferuje przewoźnikom drogowym usługi w zakresie zwrotu i prefinansowania zagranicznego VAT oraz usługę zwrotu opłat drogowych i podatku paliwowego w niektórych krajach.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Minimalna kwota pozwalająca na złożenie wniosku o zwrot VAT wynosi 400 EUR za kwartał i 50 EUR w przypadku wniosku za rok. Kwoty te odnoszą się do każdego konkretnego kraju, z którego klient chce uzyskać zwrot VAT.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Dyrektywa przewiduje okres 4 miesięcy na wydanie decyzji i zwrot VAT. Termin ten przestrzegany jest w większości krajów. Organy mogą wystąpić o sprawdzenie niektórych dokumentów i o okazanie oryginałów faktur. Takie wymogi stawia dyrektywa 2008/9/WE i dlatego powyższy termin zwrotu podatku wydłuża o 1 – 2 miesiące. Z tego względu wszystkie dokumenty składane do FastVAT muszą być od początku całkowicie poprawne, a ponadto spółka dwukrotnie kontroluje procedury przed złożeniem każdego wniosku w celu uniknięcia jego odrzucenia.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Koszty są uzależnione od wybranej usługi. Cennik jest prosty: jednolita stawka w przypadku standardowych zwrotów i opłata za prefinansowanie zależna od okresu rozliczeń (kwartał, miesiąc lub tydzień). Minimalna opłata wynosi zaledwie 30 EUR.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Podatek akcyzowy nakładany jest na produkty paliwowe sprzedawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest uwzględniony w cenie kupna. W celu poprawy konkurencyjności przewoźników lub z szacunku dla profesjonalnego aspektu ich działalności, a także w przekonaniu, że cena sprzedaży paliwa powinna być identyczna jak w przypadku sprzedaży obywatelom, niektóre państwa wprowadziły procedurę umożliwiającą zwrot części tego podatku swoim przewoźnikom, a następnie również pozostałym przewoźnikom z Unii Europejskiej.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

VAT zwracany jest towarowym przewoźnikom drogowym na podstawie dyrektywy 2008/9/WE. Dotyczy przewoźników, którzy zgodnie z przepisami nie świadczą usług opodatkowanych w danym kraju (albo te świadczenia są zwolnione od podatku). VAT zagraniczny można odzyskać we wszystkich państwach UE. Przewoźnikom drogowym zwracane są koszty paliwa, opłat drogowych, opłat za przejazdy tunelami, a w niektórych przypadkach również podatek drogowy. Przewozy statkami (ferry trips) to inny rodzaj transportu, dlatego faktury za takie usługi nie obejmują zagranicznego VAT.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

1. FastVAT to niezależny podmiot świadczący usługi w odniesieniu do wszystkich dostawców klienta. Oferujemy naszym klientom neutralność bez względu na dostawców i absolutną poufność informacji zawartych w fakturach (cena, objętość, rabat, km). Państwa faktury przetwarzamy w taki sam sposób, bez względu na usługę lub cenę. FastVAT oferuje takie same usługi wszystkim przewoźnikom drogowym niezależnie od dostawców.

2. FastVAT ma dla Państwa najkorzystniejszą ofertę: przejrzyste i skuteczne rozwiązanie, opracowane specjalnie dla przewoźników drogowych (nie dla kart paliwowych). Nasze rozwiązanie jest: - Przejrzyste: identyczna stawka dla wszystkich faktur i wszystkich krajów. Klient nie ponosi żadnych kosztów ukrytych. – Skuteczne: Refundacja w ciągu 3 dni od otrzymania faktur zależnie od wybranej usługi. – Nowoczesne: zarządzanie on-line począwszy od procedury rejestracji aż po zapłatę, dzięki specjalistycznym pakietom oprogramowania. Aktualizacje przeprowadzane będą w taki sposób, by nasze rozwiązanie było jak najbardziej skuteczne i proste.

3. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom informatycznym, pozwalającym na obniżenie kosztów przetwarzania, FastVAT oferuje niższe stawki niż inne spółki zajmujące się prefinansowaniem.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Każdy kraj ma możliwość wyboru, czy skorzysta ze zwrotu części tego podatku. Obecnie taka możliwość istnieje we Francji, Słowenii, Belgii, Hiszpanii, Włoszech, Węgrzech i Rumunii. Ponieważ niekiedy procedury są bardzo skomplikowane lub kwoty na litr są bardzo niskie, zwrot ten może być dla niektórych klientów nieatrakcyjny. Obecnie ten problem najbardziej interesuje Francję, Belgię i Słowenię, gdzie składanych jest najwięcej wniosków o zwrot.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Minimalny okres, za który można składać wnioski o zwrot VAT, wynikający z dyrektywy 2008/9/WE, to kwartał. Maksymalny okres to rok kalendarzowy. Niektóre służby podatkowe zgadzają się na rozliczenie okresu półrocznego. Jeżeli jednak nasz klient zdecyduje się na prefinansowanie miesięczne lub tygodniowe, FastVAT eliminuje powyższy problem załatwiając całą procedurę już po otrzymaniu pierwszej faktury przed zakończeniem kwartału.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT ma siedzibę w Pradze w Republice Czeskiej. Ma również przedstawicielstwa w kilku krajach europejskich: w Rumunii, Bułgarii, Włoszech i Francji. Zamierza rozbudować sieć placówek w celu zapewnienia klientom bliskości językowej i kulturowej.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT umożliwia klientom odzyskanie środków finansowych przelewem jeszcze przed zapłaceniem faktury. W przypadku wystawiania faktur netto za karty paliwowe klienci otrzymują zwrot VAT w postaci tzw. kredytu do następnej faktury. Trwa to z reguły 30 dni. Na pozostałe faktury klienci muszą czekać kolejne 30 dni.

Zwrot VAT w postaci kredytu wykorzystany zostanie do zapłacenia kolejnych faktur. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla DKV, ale mniej korzystne dla przewoźników. Ponadto procedurę tą trudno jest zakończyć. Dzięki FastVAT klienci otrzymują gotówkę na rachunek bankowy w ciągu 3 dni od otrzymania przez nas elektronicznych faktur klienta, bez względu na to, przez kogo zostały wystawione.

Pozwala to także na uniknięcie sytuacji, w której dostawca klienta uzyskuje dostęp do informacji o cenach pozostałych dostawców klienta. Zademonstrujmy to na przykładzie: Klient korzysta z kart Euroshell i DKV oraz wnosi opłaty drogowe we Francji za pośrednictwem Axxes. Co dwa tygodnie otrzymuje faktury z 30-dniowym terminem płatności. W razie zobowiązania się do faktur netto w przypadku spółki Euroshell klient otrzymuje rozliczenie wsteczne VAT po upływie 45 dni w następnych fakturach. VAT od pozostałych faktur (nie od spółki Euroshell) zostanie klientowi naliczony dopiero po upływie 75 dni, również w postaci kredytu do następnej faktury od spółki Euroshell. W ten sposób klient nie otrzymuje żadnej gotówki, którą mógłby dysponować na rachunku, ponieważ jest to tylko system automatycznych rozliczeń.

Dzięki FastVAT klient otrzymuje VAT z wszystkich faktur po upływie zaledwie 25 dni (15-dniowy cykl wystawiania faktur, 5 dni na przesyłkę, 2 dni na przetworzenie, 3 dni na płatność) przelewem bankowym. W ten sposób klient uzyskuje natomiast możliwość dysponowania o 20 - 50 dni wcześniej gotówką z podatku VAT, którą może wykorzystać w transakcjach z pozostałymi dostawcami. Ponadto klient współpracuje ze spółką, która nie jest zarazem jego dostawcą.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Po zgromadzeniu pełnej dokumentacji dla każdego kraju (klienci otrzymają powiadomienie), można rozpocząć wysyłanie faktur dotyczących wybranych krajów. Wpłata realizowana jest przelewem w ciągu 3 dni od otrzymania. Zależnie od wybranej opcji zwrot będzie odbywać się kwartalnie, miesięcznie lub tygodniowo (oferujemy również zwroty dwutygodniowe).

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Zwroty VAT, które nie były prefinansowane, wpłacane będą niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych przez administrację podatkową. Terminy są różne, ale z reguły odbywa się to 4 miesiące po otrzymaniu faktur od klienta.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Po podpisaniu umowy należy skontaktować się z dotychczasowym dostawcą usług w zakresie VAT i ewentualnie anulować wystawanie faktur netto w przypadku kart paliwowych. Zasadniczo jest to możliwe po zawiadomieniu z 3-miesięcznym wyprzedzeniem (formularz wysyłamy klientom na żądanie). W celu uniknięcia jakichkolwiek komplikacji, FastVAT rozpoczyna finansowanie VAT od początku kwartału w oparciu o wzajemne porozumienie z klientem i po powiadomieniu przez klienta dotychczasowego dostawcy usług o zmianie usługodawcy. Zapobiega to problemom z prefinansowaniem lub administrowaniem podatków. W przypadku klienta, który nigdy nie występował o zwrot zagranicznego VAT sytuacja jest prosta; FastVAT rozpoczyna całą procedurę i zajmuje się wszystkimi fakturami, których termin złożenia jeszcze nie upłynął (patrz: W JAKIM TERMINIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZWROT VAT?). Transfer odbywa się rutynowo. Klient powinien przygotować się do tego, że obecny usługodawca będzie się go starał zniechęcić do tej zmiany. Nie trzeba się tego obawiać, ponieważ nie ma żadnych zagrożeń, a ponadto klient ma prawo do własnej decyzji.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Istnieje kilka sposobów przesyłania faktur z zagranicznym podatkiem VAT:
- Faktury w wersji elektronicznej można przesłać e-mailem lub wczytać na konto użytkownika. Klient może także umożliwić nam wczytywanie faktur bezpośrednio ze strony internetowej swojego dostawcy.
– Faktury można przesyłać pocztą pod adresem menadżera wymienionego w formularzu rejestracji.
– Faktury można dostarczyć osobiście do naszego oddziału.
W przypadku wymogu kontroli przez organy administracji podatkowej, FastVAT może wystąpić do klienta z prośbą o przesłanie faktur pocztą.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

To bardzo proste, wystarczy zarejestrować się na naszej stronie internetowej www.FastVAT.com (przycisk REJESTRACJA) lub skontaktować się z zespołem pracowników FastVAT telefonicznie lub e-mailem. Dane kontaktowe działu obsługi klienta znajdują się w dolnej części strony w językach ojczystych klientów lub w sekcji O FASTVAT. Znajdują się tam również nasze ogólne warunki handlowe i formularz zgłoszeniowy do wypełnienia. W formularzu klient zaznacza usługę, którą jest zainteresowany i określa kraj, z którego chce odzyskać VAT. Następnie dział obsługi klienta kontaktuje się z klientem w jego języku ojczystym w celu wspólnego sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentów oraz zakończenia całej procedury.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

W razie pytań prosimy o kontakt z FastVAT. Wszystkie potrzebne dane kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej, w zakładce O FASTVAT. W razie konieczności zespół naszych pracowników z działu obsługi klienta chętnie odpowie na pytania dotyczące zwrotu zagranicznego VAT. Dane najbliższego oddziału znajdują się również w dolnej części tej strony internetowej.

Zachęcamy do wypróbowania naszych usług i dołączenia do setek przewoźników, którzy już współpracują z FastVAT.