EXCISE DUTY POLONIA

Zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego

BELGIA

Vat refund - circle belgium flag

Jeżeli jesteś międzynarodową firmą transportową, to masz możliwość częściowego zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego w Belgii.

Jaka jest lokalna nazwa tego podatku?

Lokalna nazwa brzmi „Accijnsrecuperatie van professionele diesel”

Kto może odzyskać podatek akcyzowy od zakupu oleju napędowego w Belgii?

Firmy prowadzące międzynarodowy transport towarów (pojazdy o całkowitej masie nie mniejszej niż 7,5 tony)

Międzynarodowy transport osób (pojazdy kategorii M2/M3)

Czy występuje jakiekolwiek działanie wsteczne?

Tak, sięga 3 lata wstecz – jeżeli firma, która wniosła roszczenie, ma już licencję

Jakie są aktualne stawki zwrotu w Belgii?

FRANCJA

Vat refund - circle france flag

Jeżeli jesteś międzynarodową firmą transportową, to masz możliwość częściowego zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego we Francji.

Jaka jest lokalna nazwa tego podatku?

Lokalna nazwa tego podatku brzmi „La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques TICPE (wcześniej było to « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers » lub TIPP)”

Kto może odzyskać podatek akcyzowy od zakupu oleju napędowego we Francji?

Firmy prowadzące międzynarodowy transport towarów (pojazdy o całkowitej masie nie mniejszej niż 7,5 tony)

Międzynarodowy transport osób (kategoria pojazdów M2/M3) przez firmy mające siedzibę w krajach UE/EFTA w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy występuje jakiekolwiek działanie wsteczne?

Tak, sięga 3 lata wstecz.

Jakie są aktualne stawki zwrotu we Francji?

SŁOWENIA

Vat refund - circle slovenia flag

Jeżeli jesteś międzynarodową firmą transportową, to masz możliwość częściowego zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego w Słowenii.

Jaka jest lokalna nazwa tego podatku?

Lokalna nazwa tego podatku brzmi „PLAČILA TROŠARINE”

Kto może odzyskać podatek akcyzowy od zakupu oleju napędowego w Słowenii?

Firmy prowadzące międzynarodowy transport towarów (pojazdy o całkowitej masie nie mniejszej niż 7,5 tony).
Firmy mające siedzibę w Słowenii i krajach UE/EFTA w ramach działalności gospodarczej w ramach materiałów pędnych.

Międzynarodowy transport osób (kategoria pojazdów M2/M3) przez firmy mające siedzibę w krajach UE/EFTA w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy występuje jakiekolwiek działanie wsteczne?

Tak, sięga 1 roku wstecz (do 31/03 kolejnego roku)

Jakie są aktualne stawki zwrotu w Słowenii?

HISZPANIA

Vat refund - circle spain flag

Jeżeli jesteś międzynarodową firmą transportową, to masz możliwość częściowego zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego w Hiszpanii.

Jaka jest lokalna nazwa tego podatku?

Lokalna nazwa tego podatku brzmi „Gasóleo Profesional”

Kto może odzyskać podatek akcyzowy od zakupu oleju napędowego w Hiszpanii?

Firmy prowadzące międzynarodowy transport towarów (pojazdy o całkowitej masie nie mniejszej niż 7,5 tony) nabywające olej napędowy z użyciem karty „Gasoleo Profesional”.

Międzynarodowy transport osób (pojazdy kategorii M2/M3) nabywające olej napędowy z użyciem karty „Gasoleo Profesional”.

Czy występuje jakiekolwiek działanie wsteczne?

Nie.
Odzyskiwanie podatku rozpoczyna się od chwili założenia firmy.

Jakie są aktualne stawki zwrotu w Hiszpanii?

WŁOCHY

Italy circle flag - vat refund excise duty

Jeżeli jesteś międzynarodową firmą transportową, to masz możliwość częściowego zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego we Włoszech.

Jaka jest lokalna nazwa tego podatku?

Lokalna nazwa tego podatku brzmi „Benefici per il gasolio da autotrazione”.

Kto może odzyskać podatek akcyzowy od zakupu oleju napędowego we Włoszech?

Firmy prowadzące międzynarodowy transport towarów (pojazdy o całkowitej masie nie mniejszej niż 7,5 tony).

Międzynarodowy transport osób (pojazdy kategorii M2/M3).

Czy występuje jakiekolwiek działanie wsteczne?

Tak, sięga 2 lata wstecz.

Jakie są aktualne stawki zwrotu we Włoszech?

CHORWACJA

Vat refund - circle croatia flag

Jeżeli jesteś międzynarodową firmą transportową, to masz możliwość częściowego zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego w Chorwacji.

Jaka jest lokalna nazwa tego podatku?

Lokalna nazwa tego podatku brzmi „Trosarinsko-postupanje”

Kto może odzyskać podatek akcyzowy od zakupu oleju napędowego w Chorwacji?

Firmy prowadzące międzynarodowy transport towarów (pojazdy o całkowitej masie nie mniejszej niż 7,5 tony).

Międzynarodowy transport osób (pojazdy kategorii M2/M3).

Czy występuje jakiekolwiek działanie wsteczne?

Tak, 6 lat od wygaśnięcia roku, w którym powstało prawo do zwrotu podatku akcyzowego.

Jakie są aktualne stawki zwrotu w Chorwacji?

WĘGRY

Italy circle flag - vat refund excise duty

Jeżeli jesteś międzynarodową firmą transportową, to masz możliwość częściowego zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego na Węgrzech.

Jaka jest lokalna nazwa tego podatku?

Lokalna nazwa tego podatku brzmi „Kérelem vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó visszaigénylés érvényesítéséhez” című”

Kto może odzyskać podatek akcyzowy od zakupu oleju napędowego na Węgrzech?

Firmy prowadzące międzynarodowy transport towarów (pojazdy o całkowitej masie nie mniejszej niż 7,5 tony).

Międzynarodowy transport osób (pojazdy kategorii M2/M3).

Czy występuje jakiekolwiek działanie wsteczne?

Tak, 5 lat od daty tankowania.

Jakie są aktualne stawki zwrotu na Węgrzech?