Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Akcyza Francji

Jeśli jesteś międzynarodową firmą transportową, masz możliwość częściowego zwrotu podatku akcyzowego na olej napędowy zakupiony we Francji

Jaka jest lokalna nazwa tego podatku?
Lokalna nazwa tego podatku to „La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques TICPE (wcześniej„ taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers »lub TIPP)”

Kto może odzyskać podatek akcyzowy na olej napędowy we Francji?
Międzynarodowy transport firm towarowych (pojazdy o całkowitej masie całkowitej nie mniejszej niż 7,5 tony)
Międzynarodowy transport pasażerów (kategoria pojazdów M2 / M3) przez firmy mające siedzibę w krajach UE / EFTA w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Czy jest jakaś moc wsteczna?
Tak, to 2 lata temu.

Jakie są aktualne stawki refundacji we Francji?