právní informace
právní informace2018-09-13T13:37:21+00:00

SITE EDITOR

FASTVAT, (RCS) nebo obchodní index: 24287385

Sited, Jemnická 1, Praha 4, CZ Česká republika

support@fastvat.com

Tel: + 362 878 45 83 43

Vedoucí publikace: FASTVAT (oddělení marketingu)

 

HOSTING SITE

Stránky jsou hostovány společností Clientigent s.r.o. Jemnicka 1, Praha 4,

CZ Česká republika

E-mail: support@clientigent.com

Tel: 00420 226809103

 

VLASTNICTVÍ

Celá tato webová stránka je řízena zákony o autorských právech a duševním vlastnictví. Obsah webových stránek, včetně obrázků, grafiky, textu, videí, log a ikon, je výlučným vlastnictvím společnosti FASTVAT.

Reprodukce, reprezentace, přenos, distribuce nebo záznam všech nebo všech těchto prvků jsou formálně zakázány bez výslovného souhlasu společnosti FASTVAT.

Jakékoli neoprávněné použití webových stránek nebo jakýchkoli prvků, které obsahují, se bude považovat za protiprávní jednání a stíhání v souladu s ustanoveními § 268 “porušování práv k ochranným známkám a jiným značkám” a § 270 “porušení autorských práv , práva související s autorskými právy a právy k databázím “výňatku z trestního zákona (zákon č. 40/2009 Sb části 4) se potrestá odnětím svobody na dobu až dvou let zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné hodnoty nemovitosti (článek 1. § 270).

 

ODPOVĚDNOST

Společnost FASTVAT nemůže být zodpovědná za přímou nebo nepřímou škodu způsobenou uživatelskému zařízení při přístupu na webovou stránku FASTVAT.

Databáze jsou chráněny ustanoveními směrnice 96/9 ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

 

COOKIES

V souladu s nařízením Evropského parlamentu 2016/679 o ochraně osob FASTVAT shromažďuje osobní údaje o uživateli pouze za účelem některých služeb nabízených internetovou stránkou FASTVAT. Uživatel poskytuje tyto informace s plnou znalostí faktů, zejména když je sám zadává. Poté je uživatelovi webu FASTVAT určen povinnost nebo neposkytnutí těchto informací.

Vyzkoušejte naše služby a připojte se ke stovkám dopravců, kteří již s FastVAT spolupracují.