Naše řešení

Vrácení DPH

Díky předběžnému financování může FastVAT vrátit vaše DPH do 3 dnů po obdržení vašich elektronických faktur.

Vrácení spotřební daně

Spotřební daň z motorové nafty můžete získat, pokud čerpáte palivo ve Francii, Belgii, Španělsku, Itálii, Slovinsku nebo Maďarsku.

Customer area login

Nejtransparentnější soukromá zákaznická oblast, do které můžete nahrávat faktury, které mají být vráceny, a přístup k přehledu o všech vašich nárocích na DPH a spotřební daň.