FAQ2018-11-30T16:54:41+00:00

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Silniční dopravci se sídlem mimo Evropskou unii mohou získat zpět DPH z některých zemí Evropské unie, stejně jako ze Švýcarska a Norska. To je řízeno směrnicí č. 13. DIR CEE, která určuje podmínky náhrad. Hlavní rozdíly oproti EU jsou tyto:

- Země Evropské unie vám může uložit další omezení. Některé země nepřijímají žádosti o vrácení, jiné tak činí pouze v případě, že je zde dohodnutá vzájemná spolupráce mezi zeměmi, a konečně některé státy vracejí daně všem bez rozdílu. Seznam zemí, které proplácejí vše bez dodatečných podmínek, je následující: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko a Švédsko (další země na vyžádání).

- Doba zpracování je delší, jedná se spíše o 6 měsíců.

- Termín podání je nastaven zpět na 30. června následujícího roku (a ne na 30 září).

FastVAT nabízí normální refundační služby i předfinancování za stejných podmínek jako přepravcum z EU a zajistí vám smlouvu a konkrétní dokumenty pro přepravce mimo EU.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Co se týká dopravy přepravující cestující, daňová legislativa není na evropské úrovni sjednocena. Některé země vyžadují, aby obrat vyplývající ze přepravu cestujících byl zaznamenán v každé zemi (neplatí směrnice DIR 2008/9/EC). Naopak v jiných zemích EU nemají příjmy z daní v zemi tranzitu, a tím se umožní použití DIR 2008/9/EC ohledně DPH, které jste zaplatili při cestách do Evropy. Seznam zemí, v nichž je možné požadovat vrácení (DIR 2008/9/EC) i pro autokarové společnosti je následující: Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, a Velká Británie.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Každá společnost, která přepravuje své vlastní zboží, není považována za silničního dopravce a je ve zvláštní pozici v závislosti na aktivitě a přepravovaném zboží. FastVAT proto musí zhodnotit, zda se naše služby na vás vztahují. Dáme vám vědět, zda můžete těžit z DIR 2008/9/EC.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT s.r.o. je společnost ve společném vlastnictví Vatecure a Move Expert se sídlem v Praze, ČR. Těží z kvality služeb týmu Move Expert, který má již více než 20 let zkušeností práce s autodopravci, a to zejména s předfinancováním DPH, a stejně tak využívá i odborných znalostí a softwaru *skupiny Vatecure, což umožňuje bezkonkurenční zpracování vaší zahraniční DPH za nejlepších podmínek. *Vatecure Fintech.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT provádí službu vrácení spotřební daně v každé zemi, ve které jste dostatečně natankoval a informuje vás o celém procesu od podávání až po dokončení refundace. Předběžné financování ale pro tuto službu není k dispozici.Také lhůty se mohou lišit země od země (čtvrtletní, pololetní nebo roční).

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT vyžaduje autorizaci (plnou moc), informace ohledně spotřeby nafty v zemi, počtu ujetých kilometrů a kopie původních faktur. Někdy mohou být požadovány další dokumenty. Doba vrácení je pokaždé jiná, ale obecně je dosti dlouhá, od 6 měsíců až více než rok.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT potřebuje zplnomocnění k podnikání kroků ve vašem zastoupení, tak aby mohlo komunikovat s vaší daňovou správou původu a dostat povolení pro každou zemi podání. Tyto dokumenty budou k dispozici ve vašem osobním účtu pro každou potřebu. Tyto dokumenty nám také umožňují reprezentovat vás před daňovou správou za účelem správy procesu, monitoringu a dokonce i sporů.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT přijímá všechny faktury pro vrácení DPH s cílem maximalizovat a optimalizovat vaše vratky zahraniční DPH. Nepřijímány ale kopie faktur.

Co se týče silniční dopravy, dvě kategorie výdajů jsou předmětem daně v zemi určení: motorová nafta a mýtné (dálnice, tunely a silniční daně).

Pro předfinancování přijímá FastVAT všechny faktury v řádné formě, a to od různých dodavatelů (doklady od ropných společností, dálničních společností nebo poskytovatelů mýtných služeb, palivové karty.

FastVAT přijímá mimo jiné následující faktury: EuroShell, DKV, UTA, AS24, FAI SERVICE, IDS, OMV, RESSA, ENI, CEPSA, REPSOL, EUROWAG, Petromiralles, Valcarce, ADS, Axxès, Eurotoll, Asfinag, Logpay, Airplus, Telepass.

Co se týče nafty a faktur na mýto od logistických nebo dopravních společností (XPO, Geodis, Tradisa), které to nabízí v rámci subdodávky, je možné tyto případy přijmout na předfinancování jen po kontrole formy a obsahu jejich faktur.

To samé platí i pro dieselové stanice, které ještě nebyly zhodnoceny společností FastVAT.

U všech ostatních faktur, zejména vstupenek a potvrzení o platbě kartou, předfinancování není možné, protože mohou být zamítnuty. V každém případě budou profesionálně zpracovány a uloženy s cílem maximalizovat šance na získání vrácení peněz.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Žádosti lze podat do 30. září následujícího roku . Například všechny faktury z roku 2016 lze podat do 30. září 2017. Jestliže jste zapomnělI poslat své faktury k tomuto datu, a proto jste nepodali žádost o vrácení, není možné případ vyřídit.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT nabízí služby v oblasti vrácení a předfinancování zahraniční DPH silničním dopravcům, jakož i službu vrácení mýtného a palivových daní v některých zemích.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Minimální částka pro podání žádosti o vrácení DPH je 400 EUR za kalendářní čtvrtletí a 50 EUR na základě roční žádosti. Částky se vztahují ke každé konkrétní zemi, ze které se žádá o vrácení.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Existuje několik způsobů, jak nám poslat vaše faktury, které obsahují zahraniční DPH: - E-mailem nebo nahrát je do svého osobního účtu, pokud jsou to elektronické faktury. Můžete nám také umožniz stažení vašich faktury přímo z internetových stránek vašeho dodavatele. - Poštou na adresu manažera uvedeného na registračním formuláři. - Fyzicky je přinést na pobočku. Pokud je to nutné, může vás FastVAT požádat, abyste faktury poslali poštou,pokud je vyžadována kontrola ze strany daňové správy.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Náklady závisí na zvolené službě. Ceník je jednoduchý: jednotný tarif pro standardní vrácení a cena za předfinancování podle časové lhůty (čtvrtletní, měsíční nebo týdenní). Minimální poplatek je pouze 30 EUR.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Spotřební daň z paliv je daň, která se týká prodeje výrobků pohonných hmot ve všech zemích Evropské unie. Je zahrnuta v prodejní ceně. S cílem zlepšit konkurenceschopnost dopravců nebo uznat profesionální aspekt tohoto obchodu, a s vědomím, že prodejní cena nafty by měla být totožná prodeji obyčejným spotřebitelům, některé země zavedly postupy pro částečné vrácení této daně autodopravcům ze svých zemí a, posléze i ostatním z Evropské unie.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Vrácení DPH je poskytováno silničním dopravcům zboží a je umožněno díky směrnici Dir 2008/9/EC. Týká se dopravců, kteří nemají zdanitelná plnění v dané zemi v souladu s předpisy (nebo mají osvobozené plnění). Cizí DPH lze získat ve všech zemích EU. U silničních dopravců se vrací z výdajů na naftu, mýtné, tunely a někdy i ze silniční daně. Lodní převoz (ferry trips) je jiný způsob dopravy, a proto faktury neobsahují cizí DPH.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

1. FastVAT je nezávislý poskytovatel služeb vůči všem vašim dodavatelům. Nabízíme vám neutralitu bez ohledu na dodavatele, a naprostou důvěrnost ohledně informací obsažených ve fakturách (cena, objem, sleva, km). Vaše faktury zpracováváme stejným způsobem bez ohledu na službu nebo cenu. FastVAT nabízí stejnou službu pro všechny silniční dopravce bez návaznosti na dodavatele.

2. FastVAT má pro vás nejlepší nabídku: jasné a efektivní řešení, které bylo koncipováno přímo pro silniční dopravce (nikoli pro tankovací karty). Naše řešení je: - Jasné: Jeden tarif pro všechny faktury a všechny země. Žádné skryté náklady. - Efektivní: Refundace do 3 dnů po obdržení faktur dle zvolené služby. - Moderní: Online správa od procesu registrace až do zaplacení, a to díky specializovaným softwarovým balíčkům. Aktualizace budou provedeny tak, aby naše řešení byla co nejvíc efektivní a snadná.

3. Díky vysoce sofistikovaným IT řešením, která umožňují snižování nákladů na zpracování, nabízí FastVAT levnější tarify než jiné společnosti nabízející předběžné financování.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Každá země má možnost vybrat si, zda si nechá vrátit část z těchto daní. V současné době tato možnost existuje ve Francii, Slovinsku, Belgii, Španělsku, Itálii, Maďarsku a Rumunsku. Kvůli tomu, že se někdy jedná o velmi složité postupy, nebo velmi malé částky na litr, může to být pro někoho nezajímavé. V současné době tento problém nejvíc zajímá Francii, Belgii a Slovinsko, kde si podávají nejvíce žádostí o vrácení.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Minimální lhůta pro podání žádosti o vrácení, která podléhá DIR 2008/9/EC, je kalendářní čtvrtletí. Maximální lhůta je kalendářní rok. Některé daňové správy souhlasily se zpracováním v pololetní lhůtě. Nicméně, pokud si vyberete měsíční nebo týdenní předfinancování, FastVAT eliminuje tento problém tím, že vyřizuje vše už po obdržení první faktury před skončením čtvrtletí.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT má své sídlo v Praze v České republice a má svoje zastoupení v několika evropských zemích: v Rumunsku, Bulharsku, Itálii a Francii. Svou síť hodlá rozšířit i dále s cílem posílit naši jazykovou a kulturní blízkost s našimi klienty.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT vám umožní získat své peníze bankovním převodem ještě před zaplacením faktury. S netto fakturací palivových karet obdržíte své DPH zpět v podobě kreditu k vaší následné faktuře a to obvykle po 30 dnech. Na zbylé faktury budete muset čekat dalších 30 dní.

DPH vrácené v podobě kreditu se použije k úhradě následných faktur. Toto je velmi příznivé pro DKV, ale méně příznivé vás jako pro dopravce. Tento proces je pak navíc těžké ukončit. S FastVAT obdržíte hotovost na váš bankovní účet během 3 dnů a to po obdržení vašich elektronických faktur bez ohledu na to, kdo je vydal. Tím se navíc zabrání tomu, aby váš dodavatel měl přehled o cenách vašich dalších dodavatelů.

Ukažme si to na příkladu: Používate Euroshell a DKV karty a platíte mýtné ve Francii s Axxes. Faktury dostáváte každých 14 dní se splatností 30 dní. Pokud se upíšete k netto fakturaci u Euroshellu, DPH obdržíte započtené zpět po 45 dnech v následných fakturách. DPH z ostatních faktur (ne od Euroshellu) vám bude započtené až po 75 dnech opět v podobě kreditu k následné faktuře od Euroshellu. Nezískáte tím žádnou disponibilní hotovost na účtu, je to jen automatický systém zápočtu.

S FastVATem obdržíte DPH již po 25 dnech (15 dní fakturační cyklus, 5 dní zaslání, 2 dny zpracování, 3 dny platba) a to bankovním převodem za všechny vaše faktury. Tímto způsobem získáte 20 až 50 dnů hotovosti na DPH, které můžete použít vůči ostatním dodavatelům. A co víc, spolupracujete se společností, která není současně vaším dodavatelem.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Jakmile bude dokončen soubor pro každou ze zemí (bude vám to potvrzeno), můžete začít posílat faktury pro vybrané země. Ty budou poprlaceny bankovním převodem do 3 dnů po obdržení. Podle zvolené službě bude tato náhrada buď čtvrtletní, měsíční nebo týdenní (v nabídce je i čtrnáctidenní).

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Vratky DPH, které nebyly předběžně financované, budou vráceny neprodleně po obdržení finančních prostředků od daňové správy. Časový interval se různí, ale obecně je to řádově až 4 měsíce po předložení.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Po podpisu smlouvy je třeba kontaktovat svého poskytovatele DPH služeb a případně zrušit netto fakturaci v případě palivových karet. To je obecně možné po oznámení 3 měsíce předem (formulář vám na požádání zašleme). Aby se předešlo jakémukoli problému, FastVAT začne s financováním DPH na začátku kalendářního čtvrtletí na základě naší vzájemné dohody, a to poté, co jste informovali vašeho současného poskytovatele/agenta. Tím předejdeme problémům s předběžným financováním či s administrací daní. Pokud jste nikdy nežádali o zahraniční DPH, je to jednoduché; FastVAT začne celý proces a vezme si na starost všechny faktury, u nichž lhůta pro podání ještě neprošla (viz JAKÁ JE LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VRÁCENÍ DPH?). Tento převod je rutina. Připravte se, že se vás bude váš současný agent snažit odradit. Nebojte se toho, neexistuje zde žádné riziko, máte právo se rozhodnout podle svého.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Existuje několik způsobů, jak nám poslat vaše faktury, které obsahují zahraniční DPH:
- E-mailem nebo nahrát je do svého osobního účtu, pokud jsou to elektronické faktury. Můžete nám také umožniz stažení vašich faktury přímo z internetových stránek vašeho dodavatele.
- Poštou na adresu manažera uvedeného na registračním formuláři.
- Fyzicky je přinést na pobočku.
Pokud je to nutné, může vás FastVAT požádat, abyste faktury poslali poštou,pokud je vyžadována kontrola ze strany daňové správy.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Je to velmi jednoduché, stačí se zaregistrovat na našich webových stránkách www.FastVAT.com (tlačítko REGISTROVAT SE) nebo se obraťte na FastVAT tým telefonicky či e-mailem. Kontaktní údaje pro zákaznický servis jsou uvedeny v dolní části stránky ve vašem jazyce nebo v sekci O FASTVATU. Můžete zde najít naše obecné podmínky, stejně jako přihlašovací formulář k vyplnění, ze kterého bude jasné, o jakou službu máte zájem službu a ze které země chcete získat zpět DPH. Zákaznický servis vás poté bude kontaktovat ve vašem jazyce a spolu ověříte a autorizujete dokumenty a dokončíte celý proces.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

V případě dotazů prosíme kontaktujte FastVAT. Všechny potřebné kontaktní informace naleznete na naší stránce O FASTVATU. Pokud je to nutné, naše tým péče o zákazníky vám s radostí zodpoví vaše dotazy týkající se vrácení zahraniční DPH. Informace o nejbližší pobočce jsou k dispozici také ve spodní části této stránky.

Vyzkoušejte naše služby a připojte se ke stovkám dopravců, kteří již s FastVAT spolupracují.