правна информация
правна информация2018-09-13T13:37:21+00:00

ИЗДАТЕЛ  НА САЙТА

ФАСТВАТ, (RCS) Булстат (ЕИК): 24287385
Седалище, Жеминска 1, Прага 4, Република Чехия
support@fastvat.com
Tel:  +  362 878 45 83 43
Управление на публикациите: Фастват (Отдел Маркетинг)

 

УЕБ Хостинг

Сайтът се хоства от Clientigent s.r.o. Жеминска 1, Прага 4,
Република Чехия
E-mail : support@clientigent.com
Tel : 00420 226809103

собственост

Целият уебсайт е в съответствие със законите на Чешкото авторско право и интелектуална собственост. Съдържанието на уеб сайта, включително, но не само, изображения, графики, текст, видеоклипове, лого и икони са изключителна собственост на ФАСТВАТ.

Възпроизвеждането, представянето, прехвърлянето, разпространението или записването на всички или на част от тези елементи е официално забранено без изричното разрешение на компанията ФАСТВАТ.

Всяко неупълномощено използване на уебсайта или на елементите, които съдържа, ще се счита за нарушение и ще бъде преследвано в съответствие с разпоредбите на Раздел 268 “Нарушение на правата върху търговски марки и други марки” и Раздел 270 “нарушаване на авторското право, права, свързани с авторското право и правата на базата данни ” от Извлечението от Наказателния кодекс (Закон № 40/2009, част 4) като се наказва с лишаване от свобода за срок до две години, със забрана за извършване на дейност или за отнемане на вещ или друг вид собственост (чл. 1. Раздел 270).

 

ОТГОВОРНОСТ

FASTVAT не носи отговорност за преки или непреки щети, причинени на оборудването на потребителя при достъп до уебсайта на ФАСТВАТ.

Базите данни са защитени от разпоредбите на Директива 96/9 от 11 март 1996 г. за правната защита на базите данни.

 

БИСКВИТКИ                    

В съответствие с Регламент 2016/679 на Европейския парламент за защитата на лицата, ФАСТВАТ събира лична информация за потребителя само за целите на някои услуги, предлагани от уебсайта на ФАСТВАТ. Потребителят предоставя тази информация с пълна информираност за фактите, особено когато я въвежда сам. След това се уточнява на потребителя на уеб сайта на ФАСТВАТ задължението или не да предоставя тази информация.

Изпробвайте нашите решения сега и се присъединете към стотиците превозвачи, които вече работят с FastVAT.