ЧЗВ2018-11-30T16:54:41+00:00

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Автомобилните превозвачи, установени извън Европейския съюз, могат да възстановят ДДС в някои държави от ЕС, както и Швейцария и Норвегия. Това се урежда от 13-та Директива, която определя условията за възстановяване. Основните разлики за превозвачите във връзка с Европейската директива:

- Държавите от ЕС могат да наложат допълнителни ограничения върху възстановяването. Така някои не възстановяват ДДС, други възстановяват само ако има споразумение за избягване на двойното данъчно облагане между страните, а трети държави възстановяват ДДС за всички превозвачи, установени извън ЕС. Списъкът от държави, които възстановяват без допълнителни условия, е както следва: Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Ирландия, Люксембург, Малта, Холандия и Швеция (други държави при запитване).

- Периодът на обработка и възстановяване е 6, вместо 4 месеца.

- Крайният срок за подаване на заявленията е 30 юни за предходната година (вместо 30 септември).

FastVAT предлага услуги по стандартно възстановяване и предплащане при същите условия, както превозвачите от ЕС и ще ви изпрати договор и документи за превозвачи извън Общността.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

По отношение на транспортирането на пътници, европейското законодателство не е хармонизирано. Някои държави изискват отчитане на оборота от превозване на пътници за всяка държава, което не позволява прилагането на Директива 2008/09/ЕО. И обратното, други държави в ЕС не облагат прихода от държави, през които се преминава транзитно и позволяват прилагането на Директива 2008/09/ЕО за ДДС, платен при пътувания в Европа. Списъкът с държави, в които възстановяването е възможно, (Директива 2008/09/ЕО) за автобусни превозвачи, обхваща: Чехия, Дания, Франция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Великобритания.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Всяка компания, която превозва собствени стоки, не се счита за автомобилен превозвач и има специален статут, в зависимост от дейността си и транспортираните стоки. FastVAT ще анализира вашия случай и ще ви информира дали можете да се възползвате от Директива 2008/9/ЕО.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

С главен офис в Прага, Чехия, FastVAT s.r.o. е компания, съвместно притежавана от Vatecure и Move Expert. Тя използва преимуществото от качествените услуги на Move Expert с над 20 години опит в работата с автомобилни превозвачи и по-специално в предплащането на ДДС, както и софтуерния опит* на Vatecure Group, който позволява обработването и подаването на вашия ДДС от чужбина при най-добрите условия. *Vatecure Fintech.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT регистрира и подава заявления във всяка държава, в която имате достатъчно зареждания, и поддържа връзка със съответната администрация до получаване на възстановената сума. За тази услуга предплащането не е възможно. Периодите за подаване на заявленията са различни от държава до държава и варират от тримесечие през полугодие до цяла година.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT изисква упълномощаване, информация за зарежданията с дизел във всяка държава, изминатите километри и копия на оригиналните фактури. Понякога е възможно изискването на допълнителни документи. Периодите на възстановяване са относително дълги: между 6 месеца и една година.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT изисква упълномощаване пред НАП, както и пълномощни с цел да има право да ви представлява за всяка държава на подаване. Тези документи са налични при необходимост във вашия личен профил. Освен това, тези документи ни позволяват да ви представляваме пред данъчната администрация с цел управление на заявленията, мониторинг и, в случай на нужда, при спорове.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT приема всички фактури за възстановяване на ДДС с цел максимално и оптимално възстановяване на чуждестранен ДДС. Не се приемат копия на фактури.

Относно сектора на сухопътния транспорт: две категории разходи се облагат с ДДС в приемащите страни: дизелово гориво и пътни такси (магистрали и тунели).

FastVAT приема всички фактури от петролни компании, горивни карти, пътни оператори или доставчици на дизел.

FastVAT приема различни фактури, между които: Euroshell, DKV, UTA, AS24, FAI SERVICE, IDS, OMV, RESSA, ENI, CEPSA, REPSOL, EuroWAG, Petromiralles, Valcarce, ADS, Axxès, Eurotoll, Asfinag, Logpay, Airplus, Telepass…

По отношение на фактурите за дизел или пътна такса от логистични компании (XPO, Geodis, Tradisa…), в рамките на договор за подизпълнение, например, е възможно фактурите да бъдат приети за предплащане след потвърждаване на формата и съдържанието им. Това е приложимо и за бензиностанции, чиито фактури все още не са били предплащани от FastVAT.

За всички останали фактури, особено за касови бележки и бележките от кредитни карти, предплащането не е възможно, тъй като те могат да бъдат отказани от данъчните офиси. Но във всички случаи те ще бъдат обработени с присъщия на FastVAT професионализъм с цел максимално увеличаване на шансовете за получаване на възстановяване.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Заявленията могат да бъдат подавани до 30 септември в следващата календарна година. Например, всички фактури от 2016 г. могат да бъдат подавани до 30 септември 2017 г. Ако забравите да ни изпратите вашите фактури преди тази дата и не успеем да подадем заявление, няма друг вариант за възстановяването...

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT предлага услуги по възстановяване и предплащане на ДДС от чужбина за автомобилни превозвачи, както и възстановяване на пътна такса и акциз от определени държави.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Минималната сума, за която може да се подаде заявление за възстановяване на ДДС, е 400 евро за календарно тримесечие и 50 евро за годишна база. Сумите са за една държава на възстановяване.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Директивата определя 4 месеца за вземане на решение и възстановяване на ДДС. Този период се спазва от по-голямата част от страните. Данъчната администрация може да пожелае да провери вашето заявление и да изиска оригинални фактури. Това се предвижда от директива 2008/9/ЕО и удължава периода за възстановяване с 1 или 2 месеца. Поради тази причина FastVAT има грижата да подготви заявлението по най-добрия начин и прилага процедура за двустранна проверка преди всяко подаване, с цел избягване на искания за информация и риск от отказ.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Цената за услугата зависи от избрания план. Ценовата листа е проста: една тарифа за стандартното възстановяване и цена за предплащане, според периода на предплащане - тримесечно, месечно или седмично. Минималната комисионна е само 30 евро.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Данъкът върху горивните продукти е данък, с който се облагат продажбите на горива във всички държави в Европейския съюз. Той е включен в продажната цена. С цел подобряване на конкурентноспособността на превозвачите или разпознаване на професионалните аспекти на тази търговия, и като се има предвид, че продажната цена на дизела е еднаква с тази за физически лица, някои държави са установили процедури за частично възстановяване на този данък за автомобилните превозвачи и, по-общо казано, за всички в рамките на Европейския съюз.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Възстановяването на ДДС се предлага за автомобилни превозвачи на стоки, благодарение на директива 2008/9/EО. Тя се отнася до превозвачи, които не извършват облагаеми сделки в страната, съгласно разпоредбите (или сделки, освободени от данъчно облагане). Чуждестранният ДДС може да се възстанови от всички държави в Европейския съюз. За превозвачи ДДС се възстановява основно за разходи за дизел и пътна такса, когато тя се облага с ДДС. Фериботните пътувания се самопогасяват, т.к. те са форма на транспорт и следователно фактурите не включват ДДС. Автомобилните превозвачи, работещи за собствена сметка или извън Общността могат да разгледат точките по-долу.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

1. FastVAT е НЕЗАВИСИМ доставчик за всички видове фактури, които имате. Ние можем да ви предложим еднакви условия, без значение от доставчика, който имате, или конфиденциалност на информацията, съдържаща се във фактурите (цена, обем, отстъпки, километри и т.н.) и да обработим всичките ви фактури по един и същи начин, без значение от типа услуга и цената, която плащате.

2. FastVAT предлага най-добрата оферта: ясно и ефективно решение, насочено към автомобилните превозвачи, а не специално към потребителите на горивни карти. - Яснота: само една тарифа за всички държави и страни. Няма и никога няма да има скрити такси. - Ефективност: възстановяване в рамките на 3 дни след получаване на вашите фактури, според избрания план. - Съвременно решение: онлайн управление на регистрацията до плащането, благодарение на специалните софтуерни пакети. Ще бъдат извършвани периодични актуализации, за да може FastVAT винаги да бъде ефективен и лесен за ползване.

3. Благодарение на специализираните IT решения, които позволяват намаляване на разходите за обработка, FastVAT предлага по-евтини тарифи, в сравнение с други компании, извършващи предплащане.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Всяка държава има право да възстановява или не част от този данък. Към момента тази възможност съществува във Франция, Словения, Белгия, Испания, Италия, Унгария и Румъния. Но, в зависимост от твърде сложните понякога процедури или твърде ниските суми за литър, това понякога не представлява интерес. Понастоящем, Франция, Белгия и Словения приемат най-голям брой заявления.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Минималният период за подаване на възстановяване на ДДС, съгласно директива 2008/9/EО, е календарно тримесечие, а максималният период е една календарна година. Някои данъчни администрации обработват заявления за полугодие. Въпреки това, ако изберете месечно или седмично предплащане FastVAT ще отстрани този проблем чрез предплащане при получаване на първата фактура от тримесечието или доста преди неговия край.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Главният офис на FastVAT се намира в Прага, Чехия, а в други европейски държави са разположени още няколко офиса на фирмата: България, Румъния, Италия и Франция. Предстои разширяването на мрежата с цел подобряване на езиковата и културна близост с нашите клиенти.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

FastVAT ви позволява да възстановите вашите пари чрез банков превод, дори преди да сте платили вашите фактури. Чрез нетното фактуриране от горивните карти вие получавате кредит за ДДС за вашето следващо плащане, обикновено в края на 30-дневен период. За другите си фактури ще трябва да чакате още 30 дни.

Този кредит ще компенсира плащането на следващи фактури. Това е много удобно за DKV, например, но не толкова удобно за превозвача, който в този случай не получава пари в брой. Също така, излизането от тази схема е трудно. С FastVAT вие ще се възползвате от пари в брой по вашата банкова сметка в рамките на 3 дни след получаване на вашите електронни фактури, без значение от издателя.

Освен това, това по този начин доставчиците няма да виждат цените на конкурентите и да се договарят за тарифи. Ето прост пример: вие имате карти от Euroshell и DKV и фактури за пътна такса от Франция от Axxès. Получавате фактури на всеки две седмици, които плащате след 30 дни.

Ако сте част от програмата за нетно фактуриране на Euroshell, вие възстановявате ДДС след 45 дни за фактурите от Euroshell чрез кредит, който компенсира плащането на фактурите от Euroshell, и след не по-малко от 75 дни за другите фактури (различни от тези на Euroshell), което ще компенсира вашите фактури от Euroshell. Вие не разполагате с пари в брой, а само с автоматична система.

С FastVAT вие възстановявате пари след само 25 дни (15-дневен период на фактуриране + 5 дни за изпращане + 2 дни за обработка + 3 дни за плащане) чрез банков превод за всички ваши фактури. По този начин печелите 20 или 50 дни пари в брой от вашия ДДС, които можете да използвате за други доставчици. Нещо повече, вие работите с компания, което не е същевременно и ваш доставчик (няма конфликт на интереси).

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Веднага след като заявлението за всички държави е готово (тази информация ще бъде потвърдена), можете да започнете да изпращате вашите фактури за избраните държави. Те ще бъдат възстановени чрез банков превод три дни след получаване. Според избраната услуга, това възстановяване ще бъде на тримесечие, всеки месец или всяка седмица (в това число и на две седмици).

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Всяко възстановяване на ДДС, който не е бил предплатен, ще бъде извършено след получаване на възстановената сума от страна на данъчната администрация. Периодът варира, но обикновено това става в рамките на 4 месеца след подаване на заявлението.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

След като подпишете договора, трябва да информирате настоящия си агент (агент за ДДС или нетно фактуриране) за желанието си да прекратите партньорството си по договора. Обикновено това е възможно след тримесечно предизвестие (писмо-шаблон може да бъде предоставено по заявка). За да избегнете проблеми, FastVAT ще започне подаването или предплащането на ДДС в началото на календарно тримесечие и след като сте уведомили текущия си агент. Това ще ви позволи да избегнете проблеми с вашето предплащане или данъчна администрация. Ако никога не сте възстановявали ДДС, тогава е още по-лесно: FastVAT ще започне възстановяването веднага и за всички фактури, за които крайният срок за подаване все още не е изтекъл (вижте точката КАКЪВ Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС?). Прехвърлянето е рутинна процедура; вашият агент ще се опита да ви разубеди, но това не е проблем и не крие риск.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Съществуват няколко начина да изпратите фактурите си с чуждестранен ДДС на FastVAT:
- по имейл или като ги качите в личния си профил, ако това са електронни фактури. Също така, можете да ни позволите да ги изтегляме директно от сайтовете на доставчиците.
- по пощата до адреса, посочен на регистрационната форма.
- чрез лично донасяне на адреса на офиса ни.
Ако е необходимо, FastVAT може да ви помоли да изпратите фактурите по пощата, като например при поискване от данъчната администрация.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

Много е лесно, само се регистрирайте на нашия уеб сайт www.FastVAT.com в раздела за регистрации или се свържете с екипа на FastVAT по телефон или имейл. Данните за връзка с обслужването на клиенти са в долната част на страницата на вашия език, както и на страницата "За FastVAT". Там можете да изтеглите или да получите общите ни условия, както и да попълните форма за обратна връзка с избраните услуги и държави, от които желаете да възстановите ДДС. Представител от обслужването на клиенти ще се свърже с вас на вашия език, за да завършите регистрацията и да потвърдите получените документи, основно пълномощните.

Qu’est-ce que le droit d’accise ?

За всяко запитване или обработване на вашата заявка, моля, свържете се с FastVAT. Можете да откриете цялата необходима информация за контакти в нашата страница За FastVAT. При необходимост, представител от отдела за обслужване на клиенти ще се радва да отговори на вашите въпроси относно възстановяването на ДДС. Информацията за контакти с офиса, който се намира най-близо до вас, е налична в дъното на тази страница.

Изпробвайте нашите решения сега и се присъединете към стотиците превозвачи, които вече работят с FastVAT.