Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

EXCISE DUTY BULGARIAN

Възстановяване на акциз за дизелово гориво

excise duty general FastVAT

БЕЛГИЯ

Vat refund - circle belgium flag

Ако сте международна транспортна компания, имате възможност за частично възстановяване на акциз за газьол, закупен в Белгия.

Какво е местното име на този данък?
Местното име е „Accijnsrecuperatie van professionele diesel“.

Кой може да си възстанови акциза за газьола в Белгия?
Компаниите за международен превоз на стоки (превозни средства с брутно натоварено тегло не по-малко от 7,5 тона)
Международният превоз на пътници (превозни средства с категория М2/М3).

Има ли някаква ретроактивност?
Да, тя е 3 години назад – ако компанията ищец вече има лиценз

Какви понастоящем са процентите за възстановяване в Белгия?

ФРАКЦИЯ

Vat refund - circle france flag

Ако сте международна транспортна компания, имате възможност за частично възстановяване на акциз за газьол, закупен във Франция.

Какво е местното име на този данък?
Местното име на този данък е “La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques TICPE (преди дова “taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers” или TIPP)”.

Кой може да си възстанови акциза за газьола във Франция?
Компаниите за международен превоз на стоки (превозни средства с брутно натоварено тегло не по-малко от 7,5 тона)
Международният превоз на пътници (превозни средства с категория М2/М3) от компании, намиращи се в държавите от ЕС/ЕАСТ, в хода на икономическата им дейност.

Има ли някаква ретроактивност?
Да, тя е 2 години назад.

Какви понастоящем са процентите за възстановяване във Франция?

СЛОВЕНИЯ

Vat refund - circle slovenia flag

Ако сте международна транспортна компания, имате възможност за частично възстановяване на акциз за газьол, закупен в Словения.

Какво е местното име на този данък?
Местното име на този данък е „PLAČILA TROŠARINE“.

Кой може да си възстанови акциза за газьола в Словения?
Компаниите за международен превоз на стоки (превозни средства с брутно натоварено тегло не по-малко от 7,5 тона). Компании, установени в Словения и държавите от ЕС/ЕАСТ в хода на икономическата им дейност като ракетно гориво.
Международният превоз на пътници (превозни средства с категория М2/М3) от компании, намиращи се в държавите от ЕС/ЕАСТ, в хода на икономическата им дейност.

Има ли някаква ретроактивност?
Да, тя е 1 години назад. (До 31/03 на следващата година).

Какви понастоящем са процентите за възстановяване в Словения?

ИСПАНИЯ

Vat refund - circle spain flag

Ако сте международна транспортна компания, имате възможност за частично възстановяване на акциз за газьол, закупен в Испания.

Какво е местното име на този данък?
Местното име на този данък е „Gasóleo Profesional“.

Кой може да си възстанови акциза за газьола в Испания?
Компаниите за международен превоз на стоки (превозни средства с брутно натоварено тегло не по-малко от 7,5 тона), които закупуват газьол с карта „Gasoleo Profesional“.
Международният превоз на пътници (превозни средства с категория М2/М3), които закупуват газьол с карта „Gasoleo Profesional“.

Има ли някаква ретроактивност?
Не. Възстановяването започва от момента на регистрация на компанията.

Какви понастоящем са процентите за възстановяване в Испания?

ИТАЛИЯ

Italy circle flag - vat refund excise duty

Ако сте международна транспортна компания, имате възможност за частично възстановяване на акциз за газьол, закупен в Италия.

Какво е местното име на този данък?
Местното име на този данък е „Benefici per il gasolio da autotrazione“.

Кой може да си възстанови акциза за газьола в Италия?
Компаниите за международен превоз на стоки (превозни средства с брутно натоварено тегло не по-малко от 7,5 тона).
Международният превоз на пътници (превозни средства с категория М2/М3).

Има ли някаква ретроактивност?
Да, тя е 2 години назад.

Какви понастоящем са процентите за възстановяване в Италия?

ХЪРВАТИЯ

Vat refund - circle croatia flag

Ако сте международна транспортна компания, имате възможност за частично възстановяване на акциз за газьол, закупен в Хърватия от 01.01.2019 г.

Какво е местното име на този данък?
Местното име на този данък е „Trosarinsko-postupanje“.

Кой може да си възстанови акциза за газьола в Хърватия?
Компаниите за международен превоз на стоки (превозни средства с брутно натоварено тегло не по-малко от 7,5 тона).
Международният превоз на пътници (превозни средства с категория М2/М3).

Има ли някаква ретроактивност?
Да, 6 години от изтичането на годината, в която е придобито правото за възстановяване на акциз.

Какви понастоящем са процентите за възстановяване в Хърватия?

УНГАРИЯ

Italy circle flag - vat refund excise duty

Ако сте международна транспортна компания, имате възможност за частично възстановяване на акциз за газьол, закупен в Унгария.

Какво е местното име на този данък?
Местното име на този данът е „Kérelem vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó visszaigénylés érvényesítéséhez” című.

Кой може да си възстанови акциза за газьола в Унгария?
Компаниите за международен превоз на стоки (превозни средства с брутно натоварено тегло не по-малко от 7,5 тона).
Международният превоз на пътници (превозни средства с категория М2/М3).

Има ли някаква ретроактивност?
Да, 5 години от момента на зареждане.

Какви понастоящем са процентите за възстановяване в Унгария?