Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

СЪВЕТИ И ТРИКОВЕ: Всичко, което трябва да знаете за възстановяване на ДДС в чужбина

TIPS AND TRICKS: All you need to know about foreign VAT Refund

Какво трябва да направя, за да си възстановя ДДС?

Просто се свържете с представител на FastVAT и ще разберете как да си върнете парите от вече платен ДДС/други данъци.

Какво означава нетно фактуриране?

Нетното фактуриране е метод за плащане на вашите покупки без включен ДДС/акциз и/или други данъци. Този метод е добре известен като предварително финансирано възстановяване. Нетната сума по фактура е цената на продуктите или услугите преди данък върху продажбите или други такси като отстъпка или непогасено салдо.

Какво е предварително финансиране на ДДС?

Това означава, че получавате парите си обратно, преди чуждестранните данъчни да ги възстановят.

Мога ли да възстановя ДДС в ЕС, ако имам компания извън ЕС?

Пътните превозвачи, установени извън Европейския съюз, могат да възстановят ДДС в определен брой държави от Европейския съюз, както и в Швейцария и Норвегия. Това се урежда от 13-та консулска директива CEE, която определя условията за възстановяване.

Какъв е крайният срок за подаване на искане за въстановяване на ДДС?

Заявленията могат да се изпращат до 30 септември на следващата година от заявения период. Например всички фактури от 2020 г. могат да бъдат изпратени до 30 септември 2021 г. Ако забравите да изпратите фактурите си до тази дата, не е възможно възстановяване.

Периодът, за който се извършва възстановяване на ДДС, е календарно тримесечие и/или календарна година (Една компания може да подаде максимум пет искания за възстановяване годишно – четири за четирите календарни тримесечия и едно за календарната година).

Какви са периодите, за които мога да поискам възстановяване на ДДС?

Минималният период за подаване на искане за възстановяване на ДДС в съответствие с DIR 2008/9/EC е календарно тримесечие, а максималният е календарна година. Някои данъчни администрации се съгласяват да обработват полугодишни (комбинирани) заявления.

Ако обаче изберете тримесечна, месечна или седмична услуга за предварително финансиране, FastVAT елиминира този проблем, като може да Ви префинансираме от първата фактура за тримесечието. Свържете се с нас, за да получите повече информация.

Кой може да възстановява ДДС, платено в чужбина?

i) ДДС може да бъде възстановено от ЕС, ако сте компания, регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност (ДДС) в държава членка на ЕС

ii) Имате фактури, издадени от компании от ЕС, в които е начислено ДДС.

iii) ДДС се възстановява за закупени стоки и/или услуги, за които вашата компания би имала право на данъчен кредит, ако такива стоки и/или услуги са били закупени във вашата държава.

Какви са документите, необходими за подаване на искане за възстановяване на ДДС?

FastVAT се нуждае от упълномощаване, за да предприеме действия от ваше име пред данъчната администрация на Вашата страната и разрешение(пълномощно) за всяка държава, в която ще подаваме искания за възстановяване на ДДС.

Тези документи също ни позволяват да Ви представляваме пред данъчните администрации с цел управление на заявления, мониторинг и разрешаване на възможни спорове/обжалвания.

Споделете тази статия...