Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

СЪВЕТИ И ПРЕПОРЪКИ: Възстановяване на Акциз

Excise duty on diesel oil refund answers

Какво е акцизът върху гориво/дизелово гориво?

Данъкът върху горивните продукти е данък, който се прилага за продажбите на горива и горивни продукти във всички страни от Европейския съюз

Той е включен в продажната цена. За да подобрят конкурентоспособността на превозвачите или да признаят професионалния аспект на тази вид дейснот и знаейки, че продажната цена на дизела е идентична с тази за физическите лица, някои държави са установили процедури за частично възстановяване на акциза върху дизелово гориво за превозвачите от техните страни и Европейския съюз.

От кои държави мога да възстановя акциз на дизелово гориво?

Всяка държава е свободна да възстанови или не част от своя акциз върху данъка на дизеловото гориво.

В днешно време държавите, които частично възстановяват акциза върху горивата са Франция, Словения, Белгия, Испания, Италия, Унгария и Хърватия.

В зависимост от понякога много сложните процедури или минималната ставка за възстановяване на литър, този акциз върху дизеловото гориво често е безинтересен за превозвачите.

Свържете се с нас, за да научите за актуалните ставки на акциза за конкретна държава и как да го възстановите лесно.

Какви са изискванията за възтсановяване на акциз върху дизелово гориво?

FastVAT изисква упълномощаване от страна на фирмата, информация за зарежданията на дизел в страните, изминатите километри, копия от регистрационните талони на превозните средства и копия от фактурите.

Митниците на някой държави могат да поискат допълнителни документи. Не се колебайте да се свържете се с нас, ако имате нужда от повече информация.

Споделете тази статия...