Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Промени в испанските разпоредби за възстановяване на акциз

Changes on Spanish Excise Duty refund regulations

Испанските митнически власти промениха условията за допустимост за частичното възстановяване на акциз върху дизеловото гориво.

Какви са новите изисквания за възстановяване на акциз от Испания?

С указ от 3 октомври 2022 г. се въведоха някои промени в процедурите за искане за частично възстановяване на акциза върху гориво, закупено в Испания от транспортните компании.

По-специално, считано от 6 октомври 2022 г., е възможно да се възстанови част от акциза само върху дизелово гориво, закупено със специални професионални карти за гориво, надлежно регистрирани и одобрени в рамките на испанските митници, и издадени на името на транспортната фирма.

Нещо повече, с цел да дигитализират процедурата, испанските власти вече изискват всички документи, свързани с исканията за възстановяване на акциз, да им бъдат предоставяни изключително чрез тяхната онлайн платформа, на която регистрацията става задължителна.

Освен гореспоменатите промени, както беше обявено по-рано тази година, испанските митници въведоха нови правила относно честотата на подаване на искания за частично възстановяване на акциз. Вече исканията трябва да се подават всеки месец, а не на тримесечна база.

Проверете дали отговаряте на изискванията и възстановете своя испански акциз върху горивото.

Ако вашата транспортна компания купува гориво в Испания, може да имате право на възстановяване на акциза. Нашите експерти ще анализират вашите разходи и ще ви дадат реалистична оценка за това колко можете да възстановите, заедно с пълна подкрепа при процедурата за възстановяване.

Свържете се с FastVAT и проверете възможностите си за възстановяване днес!

Споделете тази статия...