От април, Ирландия, като държава за въстановяване на ДДС, ще изисква ксерокопие или сканирано копие на всяка фактура да бъде прикрепено към заявленията.

From April, Ireland, as a country of VAT refund will require copies/scans of the invoices to be attached to appications

Ирландия променя датата на прилагане на преференциите за заявления за възстановяване на ДДС, подадени в Ирландия като държава членка за възстановяване. Изменението, което заджава прикачването на ксерокопие или сканирано копие на всяка фактура към заявленията, ще се прилага от 4 април 2020 г.

Споделете тази статия...

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.