Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

От април, Ирландия, като държава за въстановяване на ДДС, ще изисква ксерокопие или сканирано копие на всяка фактура да бъде прикрепено към заявленията.

From April, Ireland, as a country of VAT refund will require copies/scans of the invoices to be attached to appications

Ирландия променя датата на прилагане на преференциите за заявления за възстановяване на ДДС, подадени в Ирландия като държава членка за възстановяване. Изменението, което заджава прикачването на ксерокопие или сканирано копие на всяка фактура към заявленията, ще се прилага от 4 април 2020 г.

Споделете тази статия...