Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Възстановяване на ДДС от Обединеното кралство за неустановен в държавата бизнес

Vat refund in UK

Фирми, които имат разходи в Обединеното кралство и не са установени там, могат да заявят възстановяване на ДДС при определени условия. Вижте по-долу как се осъществява възстановяването на ДДС и на какви критерии трябва да отговаряте, за да имате право на възстановяване на ДДС в Обединеното кралство.

Възстановяване на ДДС за фирми от ЕС след Brexit

От януари 2021 г. и след Brexit процедурата за възстановяване на ДДС в Обединеното кралство за фирми, установени в ЕС, се промени.

Всички неустановени фирми, които се нуждаят от възстановяване на ДДС за стоки и услуги, закупени в Обединеното кралство, могат да поискат възстановяване на ДДС съгласно правилата, определени от 13-та директива.

Фирмите от ЕС, които искат връщане на британски данък върху добавената стойност за стоки и услуги, трябва да използват специален формуляр.

Кога даден бизнес може да поиска възстановяване на ДДС?

Възстановяване на ддс може да бъде поискано, когато даден бизнес:

  • не е регистриран по ддс в Обединеното кралство
  • не е установен в Обединеното кралство и не осъществява доставки на стоки или услуги в него

Освен това, за да разрешат възстановяването на ддс, властите на Обединеното кралство ще се уверят, че страната на установяване на фирмата позволява подобно възстановяване на компаниите от Обединеното кралство.

Какъв е срокът за подаване на искане за възстановяване на ДДС в Обединеното кралство?

Обединеното кралство счита периода от 1 юли до 30 юни за фискална година. Срокът за подаване на исканията за възстановяване на ддс е до 6 месеца след края на фискалната година, т.е. до 31 декември.

Изключение прави Северна Ирландия

Благодарение на Протокола за Северна Ирландия има изключение от новите правила за възстановяване на ДДС, когато той е част от покупка на стоки на територията на Северна Ирландия. В този конкретен случай фирмите, установени в ЕС, ще могат да възстановяват ДДС чрез електронната система за трансгранично възстановяване, въведена за възстановяване на ДДС в ЕС, по правилата на 8-ма директива.

За за възстановяване на ДДС от покупки на стоки в Северна Ирландия, базираните в ЕС фирми трябва да подадат своето искане през портала на своята държава членка на установяване, а не като следват специфичните за Обединеното кралство правила след Брекзит.

Крайният срок за подаване на заявления за възстановяване на ддс в Северна Ирландия е 30 септември.

От друга страна, за възстановимият ДДС от покупката на услуги се прилагат правилата на 13-та директива на Обединеното кралство, както е обяснено по-горе, а не тези на 8-ма директива.

Как да получа възстановяване на ДДС?

Трябва да съберете всичките си фактури, в които е начислен ДДС в Обединеното кралство през фискалната година (1 юли – 30 юни), и да започнете процедурата за връщане в срок до 31 декември. Ще трябва да оцените вида на разходите и да приложите някои документи в подкрепа на иска си. Съдействието на професионален агент за възстановяване на ддс ще ви осигури успешно и оптимизирано подаване на заявление пред властите на Обединеното кралство, както и възможност за бързо възстановяване на сумите, ако за вашия бизнес важат условия за предварително плащане на ДДС.

Свържете се с FastVAT днес и открийте възможностите си за подобряване на паричния поток.

Споделете тази статия...