fbpx

Спедитори и логистични групи

Увеличете надеждността и ефективността на доставката, като управлявате ликвидността на вашите подизпълнители.

Транспортните компании, които се движат през Европа имат много задължения. Помогнете им да се фокусират… като изберат FastVAT – онлайн ДДС агент, който гарантира, че техните средства от ДДС са по сметката им дори преди да трябва да са го платили.

Увеличете лоялността на подизпълнителите си

Премахването на административните пречки и подобряването на паричният поток на подизпълнителите ви естествено ще увеличи лоялността на вашите подизпълнители.

Предоставяте достъп до разходите на подизпълнителите ви онлайн

Давате достъп на всички ваши подизпълнители до личен онлайн портал, за да могат да управляват и наблюдават всички свои фактури и разписки онлайн.

Онлайн техническа поддръжка за ДДС

За всички въпроси и притеснения относно техния ДДС ще се погрижат на място на езика на подизпълнителите ви.

Съвместим с Общия регламент относно защитата на данните

Всички системи и процеси на FastVAT са съвместими с Общия регламент относно защитата на данните на ЕС за гарантиране на пълна защита на вас и вашите подизпълнители.

Увеличете печалбата си

Да имате продължителна поддръжка от динамичния екип на FastVAT и да избегнете административните бъркотии и трудностите при потока на средства, дава на вас и на подизпълнителите ви възможността да отдадете цялото си внимания на Вашите клиенти и техните нужди.